5В071800 – Электроэнергетика білім беру бағдарламасының мамандырылған аккредиттеу аясында өткізілген сыртқы бағалау (аудит) бойынша БСҚА сарапшылар тобының ескертулері мен ұсыныстарын жою жөніндегі түзетуші іс-шаралар ЖОСПАРЫ

«БЕКІТЕМІН»

                                                                                                                                                                                  ҚР БжҒМ «М.Әуезов атындағы ОҚМУ»

ШЖҚ РМК    ректоры  т.ғ.д., профессор

______________ Ж.Ү.Мырхалыков

 «_____»___________2017ж.

 

 

ҚР БжҒМ  «М.Әуезов атындағы Оңтүстiк Қазақстан мемлекеттiк университетi»   ШЖҚРМК

5В071800 – Электроэнергетика   білім беру бағдарламасының

мамандырылған аккредиттеу аясында өткізілген

 сыртқы бағалау (аудит) бойынша БСҚА сарапшылар тобының ескертулері мен ұсыныстарын жою жөніндегі түзетуші іс – шаралар ЖОСПАРЫ 

                                                             

№ п/п

Анықталынған сәйкессіздіктер (ескертулер), ұсыныстар)

 

Түзетуші іс - шаралар (ТІ)

Орындау мерзімі

ТІ орындайтын жауапты тұлға

Орындау туралы белгі

(күні,

 ТІ жауапты тұлғаның қолы)

Ескертулер

1

Білім беру бағдарламасының  сыртқы  экспертизасы мен  рецензиясы  жоқ

Сыртқы эксперттердің модульдік білім беру бағдарламасын тәуелсіз бағалау жүргізуі 

Жыл сайын

 

Кафедра меңгерушісі

 

 

2

ОҚМУ  ПР 7.02-2015   07.09.2015ж   СМЖ оқу-ұйымдастыру процестерін басқару процедурасының   п. 6.2.19  көрсетілгендей  оқу пәндеріне жазылу  эйдвайзер көмегімен жүзеге асады,  оқу пәндеріне жазылу  процедурасы туралы  өңделген және  бекітілген құжат (Ережелер,  инструкциялар) жоқ.

07.09.2015ж  бекітілген СМК СМК ЮКГУ ПР 7.02-2015 бойынша студенттердің оқу пәнәдеріне жазылуы жүргізіледі

Жыл сайын

 

Кафедра меңгерушісі, эдвайзер

 

 

3

Бітіртуші «ЭжДЭЖ» кафедрасының  барлығы 16 оқытушысының  5-еуінің  ғана мамандық бойынша базалық  білімі бар

Кадрлар құрамын:

  1. Кафедраның аға оқытушылары Турумбетовой Г.Д., Сахметовой Г.Э. PhD диссертацияны оқуы және қорғауы;
  2. Өнеркәсіптік мамандарды тарту;
  3. ПОҚ құрамын  электрэнергетикалық базалық білім бар, кандидаттық ғылыми дәрежесі бар,   ғылым докторы,  философия докторлары  мен  PhD  жаңартып отыру

Үнемі

Кафедра меңгерушісі

 

 

4

ЖОО-ның  веб-сайтында білім беру бағдарламасы туралы  орыс және ағылшын тілінде  толық ақпарат жоқ

Кафедра  ЖОО  веб-сайтында  5В071800 «Электроэнергетика»  білім беру бағдарламасы  туралы орыс және ағылшын тілінде толық  ақпарат  жариялайды және  оны ЖОО веб-сайтында көрсетеді

Үнемі

Кафедра меңгерушісі

 

 

5

Білім беру  бағдарламасының  ПОҚ   ҚР  БҒМ жоспары бойынша  оқулықтар өңдеуге активті қатысады

5В071800 Электроэнергетика  білім беру бағдарламасының «Industry of Electronic»  пәні бойныша ағылшын тілінде  оқулықты өңдеу және ҚР БжҒМ  үйлестіру

2019 ж

ПОҚ

 

 

6

Білім беру бағдарламасы   бойынша білім алушылардың  құзыреттіліктері неғұрлым анық  айқындалсын және нақтылансын  

Энергетикалық өнеркәсіп жұмысшыларының  қызметтік инструкциясын талдау,  ондағы талаптар негізінде 5В071800 Электроэнергетика білім ьеру бағдарламасының нақты қалыптасқан құзыреттіліктерін құру

қыркуйек, 2017 ж.

қыркуйек, 2018 ж.

қыркуйек, 2019 ж.

қыркуйек, 2020 ж.

қыркуйек, 2021 ж.

ППС, работодатели

 

 

7

ЖОО  білім беру бағдарламасы студенттерінің  ішкі және сыртқы академиялық  ұтқырлық бойынша, сондай-ақ  халықаралық студенттермен алмасуды жүзеге асыру,  стажировка ұйымдастыру  жұмыстары жандандырылсын

Халықаралық студенттермен алмасуды  жүзеге асыру үшін, стажировкаларды ұйымдастыру үшін білім беру бағдарламасы студенттерін ішкі және сыртқы ұтқырлық бойынша Қазақстанның жетекші ЖОО және шетелдерге жіберу

Жыл сайын

 

Отдел академической мобильности, Кафедра меңгерушісі

 

 

8

Білім беру бағдарламасындағы жас оқытушылардың   деңгейі мен біліктілігінің тиімділігі  арттырылсын,  себебі сауалнама нәтижесі бойынша  студенттердің  32%  жас оқытушылардың білім деңгейінің төмендігіне  қанағаттанбайтынын көрсетті  

Педагогикалық шеберлік курстары мен  өнеркәсіптік стажировкадан өтуге міндеттейтін жас оқытушылардың біліктілігін жетілдіру жоспарын өңдеу

Үнемі

Кафедра меңгерушісі

 

 

9

Білім беру бағдарламасының оқу процесінде инновациялық  технологияларды  кеңінен қолдану  (сауалнама нәтижесі бойынша 39% студенттер   Интернет,  PowerPoint  және т.б.  қолданбайтынын  көрсетті)

Инновациялық технологияларды пайдалану  бойынша ғылыми-әдістемелік  семинар өткізу

 

Жыл сайын

 

Академиялық сұрақтар департаментінің білім беру бағдарламаларын әдістемелік  қамсыздандару орталығы, Кафедра меңгерушісі

 

 

10

Кафедрада Электрэнергетика бойынша базалық білімі  бар және  ғылыми дәрежесі бар  ПОҚ санын арттыру

ПОҚ құрамына   электрэнергетикалық базалық білім бар, кандидаттық ғылыми дәрежесі бар,   ғылым докторы,  философия докторлары мен PhD кадрларды таңдау  

Үнемі

Кафедра меңгерушісі

 

 

11

Кафедрада  шаруашылық  келісім-шарт жұмыстарын жүргізетін  өнеркәсіпорындарымен  келісім-шарт түзу бойынша жұмыстарды жандандыру

Энергетикалық  кәсіпорындармен  шаруашылық келісім-шарттарын түзу бойынша жұмыстар  жүргізу.

Үнемі

Кафедра меңгерушісі

 

 

12

Кафедраға  оқу құралдарын, оқулықтарды, монографияларды:  отандық және шетелдік ғылыми журналдарда  мақала басып шығару,  сондай-ақ  импакт-факторлы баспаларла   өңдеу және баспаға шығару бойынша ПОҚ жұмысын жандандыру  

1.Оқулықтар мен оқу құралдарын қамтитын  оқу-әдістемелік әдебиеттер басылымы  жоспарын өңдеу

2.ҒЗЖ жоспарына монография дайындауды,  отандық және шет елдік ғылыми журналдарда басып шығаруға арналған мақалаларды дайындауды,  сондай-ақ  импакт-факторлы басылымдарда шығаруға арналған мақалаларды  дайындауды қосу

2019-2021

Кафедра меңгерушісі, ПОҚ

 

 

13

Кафедраға  ПОҚ біліктілігін арттыруды   ұлттық  және шет елдік ұйымдарда  (семинарлар, тренингтер, біліктілігін жетілідіру институттары, стажировкалар және т.б.) жетілдіру ұсынылады

  1. ПОҚ біліктілігін ұлттық және шет елдік ұжымдарда  (семинарлар, тренингтер, біліктілігін жетілдіру  институттары, стажировкалар және басқа) арттыруды жоспарлау  

2.ПОҚ жеке жоспарларында семинарлар, тренингтерге қатысу жоспарланады  

2018-2021

 

 

 

14

Кафедраға  оқытушылардың ішкі және сыртқы  академиялық  ұтқырлығын  дамыту қажет 

1.Оқытушылардың  академиялық ұтқырлығын дамыту жоспварын өңдеу және бекіту.

2. Білім беру бағдарламасының жеке пәндері бойынша дәріс оқу үшін ғалымдарды  ҚР, жақын және алыс шеь елдерден  шақыру тәжірбиесін дамыту

Үнемі

 

 

 

15

Дәрістік аудиториялардың  техникалық жабдықталу  деңгейін арттыру ұсынылады

Дәрістік аудиториялардың техникалық қайта жабдықтау бағдарламасын  өңдеу

2018

 

 

 

16

ЖОО-н  бітірушілердің жұмысын тексеру  үшін    «Антиплагиат»   жүйесін енгізу

2019 жылдан бастап  дипломдық жұмыстарды (жобаларды)  «Антиплагиат»  жүйесінде тексеру жүзеге асырылсын

2019

Кафедра меңгерушісі, ОИЦ

 

 

17

ЖОО  мамандық бойынша  білім беру бағдарламасының     түлектерінің  жұмысқа орналасудың нақты  процедурасын өңдеу

Түлектерді жұмысқа тұрғызу бойынша  бағдарлама өңдеу. Түлектердің жұмысқа тұру мәселесі бойынша өнеркәсіпорндармен байланысты жандандыру,  жұмыс берушілер мен  түлектердің «дөңгелек стол» кездесуін өткізу және басқа.

Үнемі

Кафедра меңгерушісі, ПОҚ

 

 

18

ЖОО білім беру бағдарламасын    жүзеге асыру үшін қашықтан   білім беру технологиясының барлық мүмкіндіктерін  пайдалану ұсынылады,  пәннің оқу-әдістемелік кешенін, электронды кітапхана ресурстарын  пайдалана отырып  студенттерге өз бетінше оқу курсын  меңгеруге мүмкіндік беретін,  өзіндік жұмыс кезінде оқытушының  кеңесін алатын

Білім беру бағдарламасын жүзеге асыру үшін   қашықтан білім беру технологиясының пайдалану бойынша жұмыс жүргізу

Бұл технологиялардың артықшылықтарын білім беру бағдарламасы студенттері контингентін кеңейту үшін қолдану,  олар пәннің оқу –әдістемелік кешенін, электрондық кітапхана ресурстарын пайдалан отырып, өзіндік жұмыс кезінде оқытушылар кеңесін ала отырып, оқу курстарын өз бетінше меңгереді 

Үнемі

Кафедра меңгерушісі, ППС

 

 

19

Кафедра студенттердің көпшілігінің  ғылыми  зерттеулермен  айналысуын  ынталандыру  бойынша  іс-шаралар өңдеуі қажет

  1. Құрамына 1-4 курс студенттері кіретін  Студенттердің Ғылыми Қоғамын құру
  2. Студенттердің Ғылыми Қоғамының жоспарына  студенттердің  университетте, ҚР-да және басқа елдерде өтетін конференцияларға, олимпиадаға, конкурстарға қатысуын енгізу.

Үнемі

Кафедра меңгерушісі, ҒЗЖ мен СҒЗЖ жауаптылар

 

 

20

Білім беру бағдарламасына  мезгіл-мезгіл «дөңгелек стсолда»  жұмыс берушілер мен түлектер кездесуін  және т.б. өткізуі, олармен сауалнама жүргізуі  қажет, білім беру бағдарламасы   сапасына қанағаттану деңгейін  анықтау мақсатында,  сондай-ақ саланың дамуын ескере отырып, заманауй еңбек нарығының  талаптары мен сұраныстарын анықтау үшін 

«Дөңгелек стол»  ұйымдастыру, жұмыс берушілермен кездесу  ұйымдастыру,  білім беру бағдарламасы   сапасына қанағаттану деңгейін  анықтау мақсатында, сондай-ақ заманауй еңбек нарығының  талаптары мен сұраныстарын анықтау мақсатында   сауалнама жүргізуі  

Жыл сайын

 

Кафедра меңгерушісі, мониторинг бөлімі

 

 

21

Білім беру бағдарламасы      түлектерінің құзыреттілік деңгейі мен бәсекеге қаблеттілігін арттыру  үшін дуальды білім беру бағдарламасын  енгізу жұмыстарын  бастауы қажет

Білім беру бағдарламасын  дуальды әдіспен оқытуды енгізу бойынша  бағдарлама өңдеу. Дуальды әдіспен оқытуды жүргізуге арналған өнеркәсіпті анықтау. Ол өнеркәсіппен келісім-шарт  түзу. Дуальды оқыту әдісін 

 «Оңтүстік Жарық», «Энергопоток»  өнеркәсіптерінде жүзеге асыру

2018

2019

2020

2021

Кафедра меңгерушісі

 

 

22

Кафедраға «дипломнан кейін қолдауды»  дамыту, әртүрлі әрекеттесу формаларында көрінетін: «дөңгелек стол»  ұйымдастыру, тақырыптық семинарлар,  сала мен білім берудің актуальды  мәселелерін талқылау бойынша жұмыс берушылер мен түлектер  арақатнасын дам

ыту қажет  

Білім беру бағдарламасы түлектерінің  «дипломнан кейін қолдау»  бойынша бағдарламасын өңдеу, түлектердің құзыреттілгі деңгейін анықтау мақсатында жұмыс берушілермен үнемі байланыста болу,  олардың өндірістік процеске бейімделуі мен  кәсіптік одан ары дамуын қадағалау мақсатында.

Жұмыс бенрушілер, түлектер және кафедра ПОҚ   арасында «дөңгелек стол»  ұйымдастыру, тақырыптық семинарлар,  сала мен білім берудің актуальды  мәселелерін талқылау бойынша кездесулер өткізу

2018-2021

Кафедра меңгерушісі, ПОҚ

 

 

23

Диплом Қосымшасын  Европалық  үлгіде беру (DiplomaSupplement)  Болон   процессінің  негізгі параметрлерінің бірі болып  табылады,  соған байланысты  Университетке  барлық  түлектерге қосымша  беру ұсынылады.

Білім беру бағдарламасының түлектеріне   европалық үлгідегі дипломға Қосымша (DiplomaSupplement) беру тәжірбиесі қолға алынсын

Үнемі

Офис тіркеуші

 

 

 

 

«Энергетика және дәстүрлі емес энергетикалық жүйелер»  кафедра   меңгерушісі м.а. ________________      Бердалиева А.А. 

 тел. 87016842888       e-mail: eeukgu@mail.ru

 

«Ақпараттық технологиялар   және энергетика»   жоғары мектеп   деканы ____________________    Бесбаев Г.А.

 

МжСПСапа менеджменті және мониторинг бөлімінің бастығы ___________________    Джунусбекова С.Ш.

 

Аккредитация бөлімінің бастығы  _________________     Абдижаппарова Б.Т.