Ақпараттық коммуникациялық технологиялар

  Кафедра меңгерушісі

Джусупбекова Гулзат Турысбековна

педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы

Мекен-жайы: 160012, Шымкент қ., Тәуке хан даңғ., 5, "4" корпусы

Телефоны: 30-05-88,  Факс: 8(7252) 30-05-88,  E-mail:   gulzat20.10@mail.ru

►Профессор-оқытушылар құрамы

Кафедра құрамында 3-физика-математика ғылымдарының кандидаттары, доцент, 1-педогогика ғылым кандидаты доцент, 11–аға оқытушы, 12-оқытушы, 1-инженер.

Ақпараттық коммуникациялық технологиялар кафедрасы

«Ақпараттық коммуникациялық технологиялар» кафедрасы 2002ж.«Информатика» кафедрасы негізінде ашылды.

Әр түрлі жылдарда «Информатика» кафедрасын: ф.-м.ғ.к., доцент М.М.Медетбеков, п.ғ.к., доцент Ж.Д.Изтаев кафедра меңгерушісі қызметін атқарса, 2018ж. п.ғ.к., аға оқытушы Гүлзат Турысбекқызы  Жүсіпбекова кафедраға жетекшілік етіп келеді.

 

Кафедра ұжымы

Кафедра доценті, ф.-м.ғ.к.  М.М.Медетбеков жас ұрпақты оқыту және тәрбиелеу ісіндегі елеулі табыстары үшін «Ы.АЛТЫНСАРИН» төсбелгісімен марапатталды.

М.М.Медетбековтың жетекшілігімен«Создание мультимедийных программ для обучения истории Казахстана по геоинформационной технологий» атты тақырыпта «Ғылыми зерттеулерді грантпен қаржыландыру» бағдарламасы бойынша зерттеу жұмысы орындалды (2015-2017ж).

«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» пәнінің мақсаты студенттерді нақты объектілер мен үдерістердің ақпараттық модельдерін түрлендіру, құру, қолдану және талдау, сонымен қатар, басқа да оқу пәндерін оқыту үшін ақпараттық-коммуникациялық құралдарымен жұмыс істеу дағдыларымен, біліктерімен және базалық біліммен қамтамасыз ету. Бағдарлама студенттердің қоғамдағы ақпараттық үдерістердің рөлі, техникалық мүмкіндіктері мен адамзаттың түрлі қызмет саласында АКТ құралдарын пайдаланудың келешегі туралы түсініктерін қалыптастыруға бағытталған.

«АКТ» пәні студенттерді компьютермен жұмыс істеу барысында техникалық қауіпсіздік ережесін, ақпараттық іс-рекеттің құқықтық және этикалық нормаларын сақтауға жауапкершілікпен қарауға тәрбиелейді және жобамен жұмыс істеу барысында ұжымдық жұмысқа жұмылдыруға бағытталған.

«АКТ» пәнін оқыту барысында студенттер төмендегі дағдыларға ие болады:

-компьютер туралы ұғымдар, қазіргі заманауи технологиялар және олардың қоғам өміріндегі алатын рөлі туралы білу;

-ақпараттық-комуникациялық технологиялар құралдарын пайдалана отырып, ақпаратты іздеу, жинақтау, өндеу, сақтау және әртүрлі формаларда жіберуді іске асыру;

-әртүрлі программалық қосымшаларды пайдалана отырып, нақты жүйелер мен оқиғалардың моделін өндеу, талдау және түрлендіру, сонымен қатар өз ойларын іске асыру;

-пән бойынша түрлі тапсырмалар орындау арқылы өз логикалық, алгоритмдік, жүйелік және сын тұрғысынан ойлау қабілеттерін дамыту;

-бір-бірімен сөйлесу, ақпаратпен алмасу және өзара жұмыс істеу мақсатында АКТ құралдарын пайдалану;

Алдағы жоспарлар           

Оқу процесінде жаңа оқыту технологияларын пайдалануды арттыру, кафедрада жас мамандардың ғылыми бағыттарын жетілдіру. Оқу, әдістеме, тәрбие, басқару, ғылыми және кәсіби бағдар процестерінде СМЖ тиімді пайдалану.

 

Ғылыми бағыты

КАФЕДРА БОЙЫНША ҒЫЛЫМИ БАСЫЛЫМДАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР.

Жалпы мақалалар-79. Соның ішінде: Шетел журналдарында-13 (оның ішінде –1 импакт фактор, РИНЦ журналында - 12),Республикалық педагогикалық журнал(ЖАК) -7, басқа журналдарда – 1, Халықаралық ғылыми журнал – 10, ХҒПК еңбектері-48(оның ішінде Әуезов оқулары – 18, студенттермен қосылып шығарған мақала саны – 18, Бектаев оқулары – 2, ICITE – 2018 - 10). Халықаралық Форум еңбектері – 0.

09.01.18-19.01.18 ж. мерзімі аралығында кафедраның оқытушылары С.С.Алишева., К.Т.Айхынбай., М.М.Тұрғанбекова, А.Б.Тоқтарова біліктілікті жоғарылату бойынша жоспарға сәйкес М.Ауезов атындағы ОҚМУ  «Жоғары оқу орындарында пән мен тілді кіріктіріп (CLIL) оқытудың тиімділі» тақырыбы бойынша біліктілікті жоғарылату курсын 72 сағат көлемінде бітіріп шықты.

 «Ақпараттық коммуникациялық технологиялар» кафедрасының оқу үдерісіне инновациялық педагогикалық технологияларды жасау және енгізу АКТілер саны – 10

          Лекциялар жинағы:

 1. №1842;   12.04.2018. Collection of lectures on discipline ”Information and telecommunication technology” for students of all specialty. ИзтаевЖ.Д., Джусупбекова Г.Т., Утелбаева А.К., Тұрғанбекова М.М., Рахымбек Н.Ж., Қуанбай Н.Р.

 

 •  
 1. (№18-43;  20.04.2018. Networks and telecommunication. УтелбаеваА.К., Қуанбай Н.Р.
 2. №18-46;  20.04.2018. Human-computer interaction. Қыдырбекова А.С., Джусупбекова Г.Т.
 3. №18-38;  24.04.2018. Cloud and mobile technology. Самбетова Р.А. Бибулова Д.А.
 4. №1845; 26.04.2018. Operating system and data management. Жайлаубаев Н.М., Қоштаева Г.Т., Колбоев Б.Р.

Бейнелекциялар:

 1. (№1844;  26.04.2018. Компьютер құрылғыларының архитектурасы. Бейнелекция. Байжанова М.Т.
 2.  №1843; 26.04.2018. Ms Access мәліметтер базасымен жұмыс істеу. Бейнелекция. Қоштаева Г.Т.
 3. №18-39;25.04.2018. Мультимедиа технологиясы. Бейнелекция. Самбетова Р.А.
 4. №1842;  26.04.2018. Ms Excel программасы. Бейнелекция. Белесова Д.Т.
 5.  №18-44; 12.04.2018. E-business, e-goverment. Бейнелекция. Утелбаева А.К.