Ақпараттық коммуникациялық технологиялар

  Кафедра меңгерушісі

Джусупбекова Гулзат Турысбековна

педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы

Мекен-жайы: 160012, Шымкент қ., Тәуке хан даңғ., 5, "4" корпусы

Телефоны: 30-05-88,  Факс: 8(7252) 30-05-88,  E-mail:   gulzat20.10@mail.ru

►Профессор-оқытушылар құрамы

Кафедра құрамында 2-физика-математика ғылымдарының кандидаттары, доцент, 2-педогогика ғылым кандидаты доцент, 9–аға оқытушы, 8-оқытушы, 2-лаборант.

“Ақпараттық коммуникациялық технологиялар” кафедрасы М. Әуезов атындағы ОҚМУ “Информатика” кафедрасы негізінде 2002 жылы ашылды. 2017 жыл “Ақпараттық коммуникациялық технологиялар” кафедрасы болып өзгертілді.

 

Кафедра техникалық, жаратылыстану-педагогикалық және гуманитарлық мамандықтарының күндізгі, сырттай және кешкі оқу түрлерінде оқытады. Кафедра оқытушылары жоғарыда көрсетілген бағыттар бойынша «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» пәнін ағылшын тілінде өтеді.

 

2002 – 2017 ж.ж. ф-м.ғ.к., доцент М.М. Медетбеков кафедра меңгерушісі қызметін атқарды.

2017 – 2018 ж.ж. қаңтар айына дейін кафедраны п.ғ.к., доцент Ж.Д.Изтаев басқарды.

2018 жылы 11 қаңтарда п.ғ.к., аға оқытушы Джусупбекова Гулзат Турысбековна тағайындалды.

«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» пәнінің мақсаты студенттерді нақты объектілер мен үдерістердің ақпараттық модельдерін түрлендіру, құру, қолдану және талдау, сонымен қатар, басқа да оқу пәндерін оқыту үшін ақпараттық-коммуникациялық құралдарымен жұмыс істеу дағдыларымен, біліктерімен және базалық біліммен қамтамасыз ету. Бағдарлама студенттердің қоғамдағы ақпараттық үдерістердің рөлі, техникалық мүмкіндіктері мен адамзаттың түрлі қызмет саласында АКТ құралдарын пайдаланудың келешегі туралы түсініктерін қалыптастыруға бағытталған.

 

 

«АКТ» пәні студенттерді компьютермен жұмыс істеу барысында техникалық қауіпсіздік ережесін, ақпараттық іс-рекеттің құқықтық және этикалық нормаларын сақтауға жауапкершілікпен қарауға тәрбиелейді және жобамен жұмыс істеу барысында ұжымдық жұмысқа жұмылдыруға бағытталған.

«АКТ» пәнін оқыту барысында студенттер төмендегі дағдыларға ие болады:

-компьютер туралы ұғымдар, қазіргі заманауи технологиялар және олардың қоғам өміріндегі алатын рөлі туралы білу;

-ақпараттық-комуникациялық технологиялар құралдарын пайдалана отырып, ақпаратты іздеу, жинақтау, өндеу, сақтау және әртүрлі формаларда жіберуді іске асыру;

-әртүрлі программалық қосымшаларды пайдалана отырып, нақты жүйелер мен оқиғалардың моделін өндеу, талдау және түрлендіру, сонымен қатар өз ойларын іске асыру;

-пән бойынша түрлі тапсырмалар орындау арқылы өз логикалық, алгоритмдік, жүйелік және сын тұрғысынан ойлау қабілеттерін дамыту;

-бір-бірімен сөйлесу, ақпаратпен алмасу және өзара жұмыс істеу мақсатында АКТ құралдарын пайдалану;

Алдағы жоспарлар           

Оқу процесінде жаңа оқыту технологияларын пайдалануды арттыру, кафедрада жас мамандардың ғылыми бағыттарын жетілдіру. Оқу, әдістеме, тәрбие, басқару, ғылыми және кәсіби бағдар процестерінде СМЖ тиімді пайдалану.

 

Ғылыми бағыты