Энергетика және дәстүрлі емес энергетикалық жүйелер

Кафедра меңгерушісі

Сахметова Гульмира Едиловна

PhD докторы, аға оқытушы

 

 

 

 

 

 

Мекен-жайы: Шымкент қаласы., Тәуке-хан данғ. 5, ОҚМУ, 4 корпус, каб.501 «Э ж ДЭЖ» кафедрасы

Жұмыс телефоны: 30-12-76, 

E-mail: 17-07-70@mail.ru

►Профессор-оқытушылар құрамы

Оқу бағдарламасының мақсаты мен нәтижелері Бакалавриат 

Оқу бағдарламасының мақсаты мен нәтижелері Магистратура

 Түзету әрекеттерінің жоспары 

Түзету әрекеттерінің жоспары(магистр)

 

Жалпы мәліметтер

Кафедра өз тарихын 1961 жылдан,  Қазақ химия-технология институтында  «Электротехника» кафедрасы ұйымдастырылған кезден  бастайды.  Кафедра жалпы білім беруші болатын және технологиялық  мамандық студенттері үшін  «Электротехника»   пәнінен   сабақ  өтетін.

1994 жылы барлық құжаттары әзірленіп «Электржетек және технологиялық кешендерді автоматтандыру» мамандығы ашылды.  Осы жылы  «Электржетек және технологиялық кешендерді автоматтандыру» мамандығына студенттер  қабылданды.  Кафедра меңгерушісі болып доцент  Смогоржевский В.У.  тағайындалды.   Кафедра жалпы білім беруші болатын және технологиялық  мамандық студенттері үшін  «Электротехника»   пәнінен   сабақ  өтетін.

1979 жылы меңгерушісі болып т.ғ.к., доцент  Ильясов Р.М.  тағайындалды  және  1990  жылға дейін  кафедраны басқару қызметінде болды.

2006 жылы  году   М.Әуезов атыныдағы  ОҚМУ  кеңесінің шешімімен «Электроэнергетика»  кафедрасы құрылды.  «Электроэнергетика»  кафедрасы  «Электроэнергетика»  мамандығынан бір қатар маманданулар  бойынша  студенттер мен магистранттар   дайындайды. Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы  күштік түрлендіру техникасы,  электржетек, электротехнология саласындағы ғылыми зерттеу жұмыстарымен айналысты. Кафедра меңгерушісі  доцент  Романенко А.Ф.  болды.

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы  күштік түрлендіру техникасы,  электржетек, электротехнология саласындағы ғылыми зерттеу жұмыстарымен айналысты.

1999  жылы  бітірген бірінші түлектерінен бүгінгі күнге дейін  кафедра 1000  астам  мамандарды  - жоғары квалификациялы энергетиктерді дайындады.  

2010 жылы ректор приказымен кафедра аты өзгертілді.  Кафедраның жаңа аты – «Энергетика және   дәстүрлі емес энергетикалық жүйелер»  деп аталды  және ол  кафедрада тағы бір жаңа мамандықтың -«Жылуэнергетикасы»  ашылуымен, сондай-ақ дәстүрлі емес және жаңартылатын энергетика   ғылыми бағытының дамуымен  байланысты болды.    2013-2014  оқу жылында 5В071700 «Жылуэнергетикасы» мамандығының   алғашқы  бакалавр  түлектері  бітірді.

«Энергетика және дәстүрлі емес энергетикалық жүйелер» кафедрасында  5В071800 - «Электрэнергетикасы»   бағытында  бакалаврларды келесі мамандандыру  бойынша дайындайды:

 • электр жетек және технологиялық кешендерді автоматтандыру;

 • электрмен жабдықтау;

 • дәстүрлі емес жаңғыртылған энергия көздері;

  Сондай-ақ   5В071700 -«Жылуэнергетикасы»  бағытында  келесі  мамандандыру   бойынша бакалаврларды дайындайды:

 • жылу электр станциялары;

  Кафедрада    6М071800 – «Электроэнергетика»   мамандығы  бойынша  келесі бағыттарда:

   - профильдік,   оқу мерзімі    -  1 жыл;

  - профильдік   ГПИИР (мемлекеттік инновациялық  индустриальдық  даму бағдардамасы ),   оқу мерзімі    - 1,5  жыл;

  -  ғылыми - педагогикалық,    оқу мерзімі    - 2 жыл

   магистранттарды дайындайды.

  Кәсіби  (профильдік)  магистратураны бітірген  магистранттар  6М071800  «Электроэнергетика»   бағыты бойынша   техника  және технология магистрі академиялық  дәрежесін  алады,   ғылыми -  педагогикалық  магистратураны бітірсе  6М071800  « Электроэнергетка»  бағыты бойынша техника ғылымдарының  магистрі академиялық дәрежесін алады.

            Біздің кафедраның бітірушілері кез келген кәсіпорындарда жұмыс істей алады және электр станциялар мен қосалқы станциялар жұмысының, электр жүйелер мен желілерінің,  тасымалдау көлік құралдары электржабдықтарының, электржетектері мен технологиялық  кешендерді автоматтандыру жұмысының   сапасын бақылау және оларға  техникалық қызмет көрсету қызметін атқара алады.  

   «Казахстанская правда» газетінің  2016 жылғы 18 майындағы номерінде Қазақстан Республикасы бойынша  жоғары оқу орындарының  2016 жылғы  бағыттар мен мамандарды дайындау  деңгейі бойынша рейтингі  қорытындысы   жарияланды . Рейтингіні Тәуелсіз  аккредиттеу және рейтинг агентігі   (ТАРА)  жүргізді.  Рейтинг қорытындысы бойынша   ОҚМУ-дың 5В071800 –Электроэнергетикасы және  5В071700 – Жылуэнергетикасы мамандықтары   Республика бойынша екінші орын  алды.  Бұл  бағыттағы мамандарды  «Энергетика және дәстүрлі емес энергетикалық жүйелер»  кафедрасы  дайындайды. 

  2017 жылы  5В071800 –«Электроэнергетика» бакалавр  мамандығы    және  6М071800 – «Электроэнергетика»  магистратура  мамандығы  НКАОКО   реаккредитациясынан   сәтті  өтті.                

           Кафедрада барлық пәндер бойынша зертханалық жұмыстарды орындауды қамтамасыз ететін казіргі заман талаптарына сай қондырғылармен жабдықталған 5 оқу зертханалары бар.

Бакалавр мамандықтарын дайындауды 23 оқутышы,  оның ішінде: 2 ғылым докторы, 1 профессор, 5 ғылым кандидаттары  мен доценттер,  5 магистр, 12 аға оқытушы  жүзеге асырады.

 

Студенттер  зертханалық стендте жұмыс істеуде

Халықаралық байланыстар

            Біздің кафедра ғылыми техникалық бағыты бойынша келесі жоғарғы оқу орындарымен қарым- қатынас  жасайды:

1. МЭИ Ұлттық Зерттеу Университеті  (Москва  қ., Ресей);

2. Мәскеулік   ғылыми-зерттеу  кешені   (Москва  қ., Ресей);

3. Ресейдің Бірінші Президенті  Б. Н. Ельцин  атындағы    Ураль университеті  (Екатерибург  қ., Ресей);

4. Пекин   энергетика  университеті  (  Пекин  қ.,  ҚХР);

5.  Брно   техникалық  университеті (Брно  қ.,  Чехия);

6.  И.Роззаков    атындағы  Кырғыз   мемлекеттік   техникалық   университеті  ( Бишкек   қ., Кырғызстан);

Кафедра   Алматы    энергетика  және байланыс  университетімен   қарым- қатынас  жасайды .

Шанхай   ұйымы Университетімен ынтымақтастық  шеңберінде   МЭИ   Ұлттық Зерттеу  Университетімен   ( Мәскеу қ. Ресей)  келісілген білім бағдарламасы бойынша  білікті мамандарды бірге дайындау  туралы  «Энергетика» бағытындағы  магистрлерді  дайындау  Келісім шартына қол қойылған.

Қазіргі  уақытта  Келісім  шеңберінде  ОҚМУ,  «ЭжДЭЖ»  кафедрасында    МЭИ   Ұлттық Зерттеу  Университетімен   ( Мәскеу қ. Ресей) бірлесе  отырып,   «Энергетика» бағытында   магистрлерді  дайындау  бағдарламасы өңделген.

Қазір  осы бағдарлама бойынша  2 магистрант:  2 курста – Ергешов А.  және  1 курста – Шынгизов Н.  білім алады. 

2017 жылдың 23-27 қыркүйек аралығында Пекинде (ҚХР) өткен  Шанхай  Ынтымақтастығы Ұйымының  энергетикалық бағыт бойынша  Симпозиумында  «Альтернативті энергетика және энергия үнемдеуші технологияның  перспективті бағыттары»   атты Халықаралық  ғылыми-практикалық конференцияның  жел және кұн энергетикасы секциясының отырысы өтті. 

Симпозиумға біздің Университет атынан  университет ректоры Мырхалыков Ж.У.  бастаған:  ОІ және АТ проректоры -  Байболов К.С.,  «Ақпараттық  технологиялар және  энергетика»  жоғары мектебінің деканы   - Бесбаев Г.А., «Энергетика және дәстүрлі емес энергетикалық жүйелер» кафедра меңгерушісінің  м. а. -   Бердалиева А.А.  қатысты.

Симпозиум шеңберінде біздің  делегациямен  қол қойылды: «Шанхай  Ынтымақтастығы Ұйымы университеті шеңберінде «Энергетика»  бағыты бойынша  келісілген білім беру бағдарламасы бойынша білікті маманндарды бірлесе дайындау туралы Солтүстікқытай электроэнергетика  университеті («Хуадянь») мен  М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Университетті  арасындағы  келісім-шартқа»   қол қойылды.

 6М071800 «Электроэнергетика»  мамандығы магистранттары үшін бағдарламаға сәйкес  бір семестр немесе бір жыл Қытайдың мұнай университетінде немесе Солтүстікқытай  энергетика университетінде оқу мүмкіндігі ашылып тұр, одан соң транскрипт немесе  қос диплом алу мүмкіндігі бар.

Ғылыми жұмыс

  Кафедраның   оқытушыларының  2017 жылғы ғылыми жұмысы кафедраның жектекші  ғылыми тақырыптарын өңдеу  шеңберінде  жүзеге асырылды:

   1. НИР №Б-16-04-01 «Жаңартылатын энергия көздерінің электротехникалық  және  электромеханикалық  жүйесін өңдеу және зерттеу».  

1 кезең бойынша  «Жаңартылатын энергия көздерінің энергияны электр энергиясына  түрлендіргіштерді өңдеу және зерттеу»  жұмысы   аяқталды және   жұмыс есебі  дайындалды.

2 кезең бойынша  «Жел қондырғыларындағы  механикалық энергияны электр энергиясына түрлендіргіштерді өңдеу және зерттеу» жұмыс  жалғасуда,   жұмысытың есебі 2017 жылдан соң  құрастырылады.

 2. НИР №Б-16-04-02 «Жылу-масса алмастыру аппараттары элементтеріндегі сұйықтың ағуын зерттеу». Бұл мемлекеттік бюджеттік жұмыс   бойынша   екі кезең зерттелді.

1 кезең. Әртүрлі пішіндегі канал арқылы  сұйықтың ағу құрылымы  бойынша ғылыми-техникалық әдебиетті шолу. Каналдың көлденең қимасы бойынша сұйықтың таралу жылдамдығын  сипаттауға математикалық талдау,  жұмысы   аяқталды және   жұмыс есебі  дайындалды.

2 кезең. Сұйық ағуының ламинар режимнен турбуленттік режимге өтуінің бастапқы кезеңінің физикалық гипотетикалық   моделін өңдеу, және  оның математикалық сипаттамасы,   жұмыс  жалғасуда.

Кафедраның ғылыми зерттеу  жұмысының өте маңызды нәтижесі  маңызды, актуальды мәселелерді көтеретін ғылыми-практикалық конференциялардың   мақалалар жинағы болып табылады.  Жыл басынан бері кафедраның профессорлық – оқытушылық құрамымен  38  мақала дайындалды және баспадан шықты: импакт-факторлы (0,100)журналдарда - 6,   Республикалық  журналдарда (ВАК) – 1;  халықаралық ғылыми-практикалық конференциялардың ғылыми еңбектері жинағында -5  «Ауезов  оқулары – 12:  IV халықаралық конференция «Өнеркәсіптік технология  және  инжиниринг»; ICITE-2017 – 4;  «Жаңа дамыған  Қазақстан – ұлы дала елі жастарының мақсаты» атты студенттердің  жаратылыстану, техникалық, әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар бойынша 20-шы ғылыми конференциясы еңбектері жинағында - 7, 3  оқу-әдістемелік құралы  баспадан шықты,  оқу процесіне 8  ғылыми-зерттеу жұмысы   енгізілді.

2016-2017 жылдары  бағдарламалық-мақсатты қаржыландыру шеңберінде Қазақстан Республикасының  Ғылым және білім Министрлігі  комитетіне  мына тақырыптар бойынша   ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізуге  тапсырыс  құжаттары  дайындалды  және  жіберілді:

- под руководством к.т.н., доцента  Ильясова Р.М. на тему «Жергілікті аймақта желдің ағынын инициализациялауды және оның энергиясын электр энергиясына айналдыруды зерттеу»  тақырыбында,  т.ғ.к., доцент   Р.М.Ильясовтың  жетекшілігімен.

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары

Жыл сайын  «Ақпараттық технологиялар және энергетика»  жоғары мектебі деңгейінде  студенттердің ғылыми-зерттеу  конференциясы өткізіледі.

Бұл конференцияда студенттер кафедра оқытушыларының жетекшілігімен бір жыл бойы мына тақырыптарға:

1. Заманауй энергия үнемдейтін технологияны қолдану арқылы альтернативті энергия көздерін игерудегі жаңа әдістер

2. Электр энергиясын тарату және тасымалдаудағы энергия тиімділігін арттыру және оңтайландыру ;

-  дайындаған ғылыми –зерттеу баяндамасымен сөз сөйлейді.

Биылғы  (2017-2018 оқу жылы)  конференцияның  ерекшелігі ИП-15-4р тобының студенттерінің өз қолымен «Мәжбүрлеп жел ағынын құру құрылғысының макетін»   жасауы  болды. Аталған макеттің  ғылыми жаңалығы мен практикалық мәні,  геотермальдық көздердің жылуын ауа ағынына түрлердіру  мүмкіндігін зерттеу болып табылады, және ауа энергиясын  электр энергиясына түрлендіру  болып табылады.

Біздің кафедраның  студенттері    жыл сайын   «Самрук - Энерго»   және Алматы   энергетика және байланыс университеті   ұйымдастырумен  өтетін республикалық  олимпиадаға  қатысады .   Биылғы жылы   жалпы есепте 4  орын алған  ИП-15-4р  тобының студенті  Абдуллаев Агалы     «Самрук - Энерго»  АҚ  тағайындаған   соммасы 200000 тенге ақшалай сыйлыққа (степендияға)  ие болды. 

Болашақта  кафедра  оқытушылары  студенттер   дайындығын  күшейтуді көздеп отыр және  осындай  маңызды   іс-шараларда   көрсеткіштерін  жақсертуға ниетті. 

Өнеркәсіптік  іс-тәжірбие базасы

5В071800 - «Электроэнергетикасы»   және  5В071700 - «Жылуоэнергетикасы»  білім беру бағдарламасы бойынша оқитын бакалаврлар төмендегі тәжірибелерді өтеді:

● оқу (оқу-танысу);

● өндірістік;

● кәсіптік (диплом алды).

Оқу тәжірибесі студенттердің   технология жайлы,  өнеркәсіп  өндірісіндегі  жұмыстарды  ұйымдастыру  туралы     бастапқы мәліметтерді алу мақсатында өткізіледі.

Өндірістік тәжірибе өндірісті жоспарлау және ұйымдастыру, экономика мәселелері, лауазымдық  міндеттермен танысу, жалпы кәсіби және арнайы пәндерді оқу барысында   суденттердің  алған теориялық және практикалық білімдерің бекіту мақсатында жүргізіледі.

Кәсіптік тәжірибе бакалаврдың бітіруші кәсіптік жұмыстарының тақырыптарына байланысты материалдарды жинақтау мүмкін болатын ғылыми зерттеу мекемелерінде, өндірістік кәсіпорындарында жүргізіледі. Студенттердің  тәжірибесі оқу процессінің   міндетті және негізгі формасы болып табылады, студенттерге алған білім деңгейлерін бағалауға мүмкіндік береді, өзіндік жұмыстар дағдыларын қалыптастыруға, теориялық білімдерін тереңдету және бекіту мақсатында жүргізіледі.

Біздің студенттер өндірістік және дипломалды тәжірибелерін төмендегі облыс пен қалалық кәспорындарда өтеді:

1. ЖШС «Оңтүстік Жарық транзит»

2. ЖШС «Южказэнергоремонт»

3. ЖШС  «Феррум Фтор»

4.  АҚ «Энергоорталық-3»

5. «Оңтүстік жүйе аралық электр тораптары»   АҚ  «KEGOC»  

6. АҚ «Карданвал»

7. ЖШС «Электроаппарат зауыты»

8. ЖШС  «Рахат»

10. АҚ  «Шардара ГЭС»

11.   ЖШС «Юникс»

12.  ЖШС  «Шымкент-Құс»

13.  АҚ «Кентауский  трансформаторный  завод»  Кентау  қ.

14.  ТЭЦ – 5  Кентау  қаласы.

Магистратурада білім алу

Біздің кафедраның магистранттары ғылыми-зерттеу стажировкасын Мәскеу Энергетика  Университетінде және  ӨзР ҒА ионды-плазмалық және лазерлік институты  жанындағы мамандандырылған конструкторлық – технологиялық   бюрода (СКТБ при  ИИПиЛТ  АН РУз,  Ташкент қ.,  Өзбекстан)   өткізеді. Академиялық ұтқырлық бойынша   магистранттар 1 немесе 2  семестр   шет елде оқуға мүмкіндігі бар.

Кәсіптік бағыттағы магистранттар  кәсіптік іс-тәжірбиені ОҚО өнеркәсіп орындарында өтеді: ЖШС «Оңтүстік  Жарық Транзит», ЖШС «Электроаппарат зауыты»,  «Оңтүстік жүйе аралық электр тораптары»   АҚ  «KEGOC» және т.б.

Кәсіптік бағыттағы және ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистранттар  шетелдік стажировканы МЭИ  Ұлттық зерттеу Университетінде   (Москва  қ., Ресей),    И.Роззаков атындағы  Қырғыз мемлекеттік техникалық университетінде   (  Бишкек  қ. , Қырғызстан)  өткізеді.

Академиялық ұтқырлық бойынша    2016-2017 оқу жылында   МИТ-15-5нр тобының магистранты Утебаев М.М. Брно  техникалық  университетінде  (Брно  қ.,  Чехия)  білім алды.  2017-2018 оқу жылында   магистранттар Ергешов А.  (СМИТ-16нр  тобы, 2 курс)  және  Шынгысов Н.  (СМИТ-17нр  тобы, 1 курс)   УШОС  шеңберінде бірлескен қос дипломды білім беру бағдарламасы  бойынша  МЭИ  Ұлттық зерттеу Университетінде   (Москва  қ., Ресей)  білім алуда.

Магистрант Ергешов А.  «XIX Бүкіләлемдік  жастар мен студенттер  фестивалінің»  делегаты және қатысушысы. Сочи қ.  (13-23 қазан 2017ж.)Біздің  спортшылар 

Біздің кафедра студенттерінің  арасында республикалық және халықаралық  деңгейдегі спорт жетістіктеріне  қол жеткізгендері бар.  

  - ИП-16-4кс тобының студенті  Рустембеков Жарылқасын Республикалық  жарыстарда  армреслингтен   1 орынға ие болды.

 - ИП-16-4к2 тобының студенті  Турғынбай Бексултан  СДЮШОР №7  футбол командасы құрамында ойнайды.  2017 жылы ол  командасымен бірге   Болгарияға   (2 орын алды)  және   Түркияға   ( 1 орны алдыз)   барып қайтты.

- ИП-16-4к2 тобының студенті  Турдыбай  Нурлыбек  шабандоз ретінде ұлттық спорт түрлерінен  жасөспірімдер   арасында көкпардан  Қазақстан Республикасының  ІV  чемпионатында жүлделі орынға ие болды   .

- ИП-16-4к2 тобының студенті    Қалтай Бекжан  қыстық  спорт түрлерінен   «Универсиаде - 2017»   қатысты.

Студенттік өмір

Біздің кафедра жастарының студенттік өмірі   әртүрлі іс-шаралармен қаныққан:

- Масленицаны ұйымдастыру бойынша іс-шаралар;

-  ұлттық  Наурыз  мерекесін тойлау;

- Халықтар Бірлігі Күніне  арналған  іс-шаралар    және тағы басқалары.

Әрбір  академиялық  топта   әртүрлі  атаулы   даталарға   арналған  ашық тәлімгер сағаты,   семинарлар және  оқу жоспарына сәйкес ашық  практикалық сабақтар өткізіледі. 

Сондай-ақ   студенттер:  жыл сайын  болатын  еңбегі сіңген облыс Энергетиктерін  құттыктау,     Қала күнін  тойлауға байланысты   іс-шараларға белсене қатысады.

Студенттер  қалалық сенбіліктерге   белсене қатысып,  қаланың экологиялық қалып –күйіне өз үлестерін   қосады.