Энергетика және дәстүрлі емес энергетикалық жүйелер - ОПҚ

«ЭжДЭЖ»  кафедрасының меңгерушісі
Сахметова Гульмира Едиловна
Аға оқытушы,  PhD докторы
Кафедра меңгерушісі «Энергетика және Дәстүрлі емес
энергетикалық жүйелер»
Келесі пәндерден сабақ өтеді
Бакалаврлар үшін
Өндіріс кәсіпорындардағы электржабдықтар
Электртехнологиялық жабдықтарын жобалау
Электр энергетикаға кіріспе
Магистранттар үшін
Релелік қорғаныс және энергия қондырғыларын автоматтандыру
Қайта жаңартылатын қондрығыларды қолдану режимі
Электротехникалық пәндерді оқыту әдісі
Байланыс мәліметтері: Шымкент қаласы,
Тауке  хан  даңғылы  5, ОҚМУ,
 Г-ғимараты, 501 кабинет
Жұмыс  телефоны:  30-12-76
Бренер Арнольд Михайлович
Техника ғылымдарының кандидаты, профессор
Келесі   пәндерден   сабақ   өтеді
магистранттар үшін :
Электрлік машиналарды модельдеу;
Электр желілерінің компоненттерін модельдеу;
Байланыс мәліметтері:
Шымкент қаласы,
Тауке  хан  даңғылы  5, ОҚМУ,
 Г-ғимараты, 506 кабинет
Жұмыс  телефоны:  30-12-76
Ильясов Рамиль Махмудович
Доцент, техника ғылымдарының кандидаты
Келесі   пәндерден   сабақ   өтеді
бакалавр  үшін:
Электротехниканың теориялық негіздері –  І,ІІ,ІІІ бөлім;
Ақпараттық – өлшеуіш   техника;
магистранттар үшін :
Электрэнергетикасының ғылыми-техникалық мәселелері;
Электрэнергетикасының    заманауй мәселелері;
Электрэнергетикадағы    электроэнергиясын түрлендіру;
Байланыс мәліметтері:
Шымкент қаласы,
Тауке  хан  даңғылы  5, ОҚМУ,
 Г-ғимараты, 506 кабинет
Жұмыс телефоны: 30-12-76
Е-mail: IRM50@mail.ru
Бердалиева Айдын Абдуллаевна
аға оқытушы, техника ғылымдарының кандидаты
Келесі   пәндерден   сабақ   өтеді
бакалавр  үшін:
Электржетектегі  компьютерлік  модельдеу;
Кабельдік  техника;
Электрэнергетикадағы  микроконтроллерлік басқару;
магистранттар үшін:
Заманауй энергия үнемдеуші технологиялар;
Оптимальды   адаптивті  локальды электрмен жабдықтау жүйесі;
Оптиммальды және   адаптивті  энергиямен жабдықтау желісін басқару  жүйесі;
Байланыс мәліметтері: Шымкент қаласы,
Тауке  хан  даңғылы  5, ОҚМУ,
 Г-ғимараты, 506 кабинет
Жұмыс  телефоны:  30-12-76
Бурибеков Аділбек
Аға оқытушы
Келесі   пәндерден   сабақ   өтеді
бакалавр  үшін:
Күштік түрлендіру  құрылғылары;
Электроаппараттар;
Типтік  өндіріс өнеркәсіптеріндегі автоматтандырышған электржетегі;
Байланыс мәліметтері:
Шымкент қаласы,
Тауке  хан  даңғылы  5, ОҚМУ,
 Г-ғимараты, 506 кабинет
Жұмыс телефоны: 30-12-76
Шинибекова Райхан Алтынбековна
Аға оқытушы
Келесі   пәндерден   сабақ   өтеді
бакалавр  үшін:
Электротехникалық материалтану;
Ақпараттық – өлшеуіш техника;
Автоматтандырылған электржетек теориясы;
Байланыс мәліметтері:
Шымкент қаласы,
Тауке  хан  даңғылы  5, ОҚМУ,
 Г-ғимараты, 506 кабинет
Жұмыс телефоны: 30-12-76
Қорабаева Қорлан Заманбековна
Аға оқытушы
Келесі пәндерден сабақ береді
Бакалаврлар үшін
Электр станциялар және қосалқы станциялар
Электрмен жабдықтауда электр аппараттар
Тауке  хан  даңғылы  5, ОҚМУ,
 Г-ғимараты, 506 кабинет
Жұмыс телефоны: 30-12-76
Турымбетова Гульзухра Джурабековна
Аға оқытушы,  PhD докторы
Келесі   пәндерден   сабақ   өтеді
бакалавр  үшін:
Электрмен жабдықтауе;
Электрлік   машиналар;
ЖЭС-дағы  электрлік    машиналар;
Кабельдік   техника;
ЖЭС-дағы  қосалқы электрқондырғылары;
Байланыс мәліметтері:
Шымкент қаласы,
Тауке  хан  даңғылы  5, ОҚМУ,
 Г-ғимараты, 506 кабинет
Жұмыс телефоны: 30-12-76
Апсеметова Айжан Туретаевна
Аға оқытушы
Келесі   пәндерден   сабақ   өтеді
бакалавр  үшін:
Электротехниканың теориялық негіздері –  І,ІІ бөлім ;
Электрмен жабдықтау жүйесіндегі  релелік қорғаныс және  автоматика;
Байланыс мәліметтері:
Шымкент қаласы,
Тауке  хан  даңғылы  5, ОҚМУ,
 Г-ғимараты, 506 кабинет
Жұмыс телефоны: 30-12-76
Кульмаханова Ильфа Кожаковна
Аға оқытушы
Келесі   пәндерден   сабақ   өтеді
бакалавр  үшін:
Электржетек жүйесін жөндеу және эксплуатациялау;
Электрмен жабдықтау жүйесіндегі  монтаждау  және  жобалау;
Электржетек  жүйесіндегі  монтаждау  және  жобалау;
Байланыс мәліметтері:
Шымкент қаласы,
Тауке  хан  даңғылы  5, ОҚМУ,
 Г-ғимараты, 506 кабинет
Жұмыс телефоны: 30-12-76
Чимкентбаева Роза Макашевна
аға оқытушы
Келесі   пәндерден   сабақ   өтеді
бакалавр  үшін:
Электротехника;
 Байланыс мәліметтері:
Шымкент қаласы,
Тауке  хан  даңғылы  5, ОҚМУ,
 Г-ғимараты, 506 кабинет
Жұмыс  телефоны:  30-12-76
Овчинников  Виктор Анатольевич
аға оқытушы
Келесі   пәндерден   сабақ   өтеді
бакалавр  үшін:
Өнеркәсіптік электроника;
Промышленная электроника;
Жаңартылатын электрэнергиясы көздерін жобалау;
Энергияның балама көздері;
Байланыс мәліметтері: Шымкент қаласы,
Тауке  хан  даңғылы  5, ОҚМУ,
 Г-ғимараты, 506 кабинет
Жұмыс  телефоны:  30-12-76
Ильясова  Қарлығаш Урматуллаевна
Аға оқытушы
Келесі   пәндерден   сабақ   өтеді
бакалавр  үшін:
Жылутехникасы;
Жылуалмасу процестері мен аппараттары;
Гидравлика, теплотехника және  термодинамика;
Сұйық пен газ   механикасы;
Жылуэнергетикалық жүйелері мен энергияны қолдану;
Байланыс мәліметтері:
Шымкент қаласы,
Тауке  хан  даңғылы  5, ОҚМУ,
 Г-ғимараты, 506 кабинет
Жұмыс телефоны: 30-12-76
Джумагулова Казына Сейтхановна
Магистр,  оқытушы
Келесі   пәндерден   сабақ   өтеді
бакалавр  үшін:
Электротехниканың теориялық негіздері;
Күштік түрлендіргіш құрылғылар;
Электротехника негіздері;
Байланыс мәліметтері:
Шымкент қаласы,
Тауке  хан  даңғылы  5, ОҚМУ,
 Г-ғимараты, 506 кабинет
Жұмыс телефоны: 30-12-76
Токенов Нурмахан Пердеханович
Магистр,  оқытушы
Келесі   пәндерден   сабақ   өтеді
бакалавр  үшін:
Жоғары кернеу  техникасы;
Электротехника негіздері;
Күштік түрлендіргіш құрылғылар;
Байланыс мәліметтері:
Шымкент қаласы,
Тауке  хан  даңғылы  5, ОҚМУ,
 Г-ғимараты, 506 кабинет
Жұмыс телефоны: 30-12-76
Корольков  Андрей Витальевич
Магистр,  оқытушы
Келесі   пәндерден   сабақ   өтеді
бакалавр  үшін:
Электрмен жабдықтау жүйесінде ЭЭ түрлендіру ;
Күштік түрлендіргіш құрылғылар;
Энергияның балама көздері;
Байланыс мәліметтері:
Шымкент қаласы,
Тауке  хан  даңғылы  5, ОҚМУ,
 Г-ғимараты, 506 кабинет
Жұмыс телефоны: 30-12-76