Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

Кафедра меңгерушісі

Ахметова Сабира Тастановна 

Физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент

 

 

 

 

 

 

 

Мекен-жайы: ОҚО, Шымкент қ., Тәуке хан даңғ. 5, М.Әуезов атындағы ОҚМУ, "4" корпусы, 401 ауд.

Телефоны: 8(7252) 30-14-12

e-mail: sabdas65@mail.ru

►Профессор-оқытушылар құрамы

 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» кафедрасы

«Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» кафедрасының тарихы 1982 жылдан басталады: «Технологиялық үрдістерді автоматтандыру» кафедрасынан 1993 ж. «Автоматтандырылған басқару жүйелері» кафедрасы бөлініп шығып, «Есептеуіш техника мен автоматты жүйелендіруді бағдарламалық қамтамасыздандыру» мамандарды дайындауды бастады.

Кафедра 5В070400, 6М070400 - «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығы бойынша бакалаврлар мен магистрлер дайындайды.

Қазіргі таңда кафедраны ф.-м.ғ.к., доцент Ахметова Сабира Тастановна басқарады. Кафедра құрамында 22 оқытушылар, оның ішінде 4 ғылым докторлары, профессорлар, 7 ғылым кандидаттары, доценттер, 11 магистрлерлер, аға оқытушылар мен оқытушылар жұмыс атқарады.

Кафедра жоғары оқу орындарымен, ғылыми орталықтармен, ғылыми-зерттеу институттарымен тығыз байланыста: Путра Малайзия Университеті (Малайзия),  Ақпараттық технологиялар, механика және оптика Санкт-Петербург ұлттық зерттеу университеті (Ресей),  Новосибирск мемлекеттік университеті (Ресей),  Бауман атындағы Мәскеу мемлекеттік техникалық университеті (Ресей), Нижегород мемлекеттік техникалық университеті (Ресей), Ташкент ақпараттық технологиялар университеті (Өзбекстан), Ресей ғылым акдемиясының Курнаков атындағы жалпы және неорганикалық химия институты (Ресей).

«Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» кафедрасының ұжымы, 2018 ж.

т.ғ.к., доцент Даушеева Н.Н. лабораториялық сабақ өткізуде

Жалпы мәліметтер

«Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» кафедрасында мына мамандықтар бойынша мамандар әзірленеді:

5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

Оқу мерзімі: 4 жыл

Маман біліктілігі: «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» бакалавры.

Цели и результаты обучения образовательной программы бакалавриата 

Мамандық туралы ақпарат

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету бағдарламасына - 6B06130 бағдарламасына сәйкес білікті мамандарды даярлайды.

Ғылыми дәрежесі: 6B06130 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығы бойынша техника ғылымдарының магистрі.

Оқу тілдері: Қазақша,орысша,ағылшынша.

Дайындау бағыты: Профильдік және гылыми педагогикалық.

Оқу түрі, оқу мерзімі: Күндізгі, 1 жыл, 1,5 жыл және 2 жыл.

Магистратура

6M070400 - Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

Цели и результаты обучения образовательной программы магистратуры

Маман біліктілігі: «Есептеу техникасы мен бағдарламалық қамтамасыз ету» техника ғылымдарының магистрі

Профессор-оқытушылар құрамы

Қазіргі уақытта кафедрада  24 оқытушы қызмет атқаруда. Оның ішінде 4 техника  ғылымдарының докторы,  1 Рhd докторы, 9 ғылым кандидаттары және доценттер, 4 магистр, 7 аға оқытушы жұмыс істейді.

Кәсіби-бағдар жұмыстары

 

Оңтүстік Қазақстан политехникалық колледжінде және №28 ЖОМ

жүргізілген кәсіби-бағдар жұмыстары

Ғылыми жұмыс

Кафедрада соңғы үш жылдың ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінде 2 докторлық, 4 кандидаттық және 28 магистрлік диссертациялар қорғалып, өнертабысқа 7 патент және алдын-ала патенттер алынды.

Кафедраның профессор-оқытушылар құрамы келесідей мемлекеттік-бюджеттік ғылыми зерттеу жұмыстары (ҒЗЖ) бойынша жұмыс істейді:

а) т.ғ.д., профессор О.З. Сембиев тақырып бойынша:

Б-11-01-19 - «Математикалық модельдерді шешуде алгоритмдер мен бағдарламалар құрастыру».Тарау: «Фосфорлы өндірістегі шығу газдарын тазалау процессінің математикалық моделі».  Этап: «Оптималды технологиялық схемалардың синтезінің интеллектуалды сараптаушы жүйелерін құрастыру»

ә) т.ғ.д., профессор А.О. Оспанова келесі тақырып бойынша:

Б-11-01-19 - «Математикалық модельдерді шешуде алгоритмдер мен бағдарламалар құрастыру». Тарау «Өндірістік процесстерді басқарудың алгоритімін және бағдарламасын құру». Этап: «Автотолқынды процесстердің математикалық моделін құрастыру».

б) т.ғ.д., профессор А.М. Бренер келесі тақырып бойынша:

Б-11-01-19 - «Математикалық модельдерді шешуде алгоритмдер мен бағдарламалар құрастыру». Тарау «Көпфазалы субстанциялардың гамогенизациясы және дисперсті жүйелердің агрегация процесстерінің математикалық моделі». Этап: «Дисперсті жүйелердің кластірлеуі және агрегация теңдеулері кинетикалық жүйелерінің жуықталынған-аналитикалық шешімін анықтауға арналған әдістемесін құрастыру».

Кафедраның ПОҚ-ы келесі тақырыптарымен ҚР Білім және Ғылым министрлігінің Ғылым комитетінің ҒІЖ гранттық қаржыландыру  конкурстарына қатысты:

 1.  «Үш фазалы гетерогенді жүйелер үшін жоғарғы тиімділікті каталитикалық реакторларды зерттеу және құрастыру», жетекшісі: т.ғ.д., профессор Ескендиров Ш.З.;
 2.  «Қажетті маркаларды алу үшін полимерлерді шығарудың өндірістік процестерін басқару және модельдеу бағдарламалары мен алгоритмдерін құру», жетекшісі: т.ғ.д., профессор Оспанова А.О.;
 3. «Полимеризациялаудың өндірістік процесстерін басқарудың ақпараттық жүйесін құру», жетекшісі: т.ғ.д., профессор Оспанова А.О.;
 4. «Модельдеу және жылжымалы шекті жүйелерде реакциялы-диффузиялық процесстерді есептеу әдістері», жетекшісі: т.ғ.д., доцент Мусабекова Л.М.

Нәтижеде т.ғ.д., профессор Оспанова А.О. «Полимерлеу өнеркәсіптік процесін басқарудың ақпараттық жүйесін жасау» тақырыбы бойынша ғылыми-ізденіс жұмыстарын қаржыландыру грантын 30 млн.тенге соммасын жеңіп алды.

Кафедра профессор-оқытушылары 16 оқулық және оқу құралдарын, 15 электрондық оқулық, 4 виртуалды зертханалық жұмыс және 8 кейс даярлады.

 

 

ОБ материалдық техникалық базасы

Халықаралық байланыстар

Кафедра жоғары оқу орындарымен, ғылыми орталықтарымен, ғылыми-зерттеу институттарымен тығыз байланыста: Путра Малайзия Университеті (Малайзия),  Ақпараттық технологиялар, механика және оптика Санкт-Петербург ұлттық зерттеу университеті (Ресей),  Новосибирск мемлекеттік университеті (Ресей),  Бауман атындағы Мәскеу мемлекеттік техникалық университеті (Ресей), Нижегород мемлекеттік техникалық университеті (Ресей), Ташкент ақпараттық технологиялар университеті (Өзбекстан), Ресей ғылым акдемиясының Курнаков атындағы жалпы және неорганикалық химия интституты (Ресей).

Кафедраның 2 курс магистранты Б.С.Байзакова – Санкт-Петербургте, 4 курс студенті Р.Мұратұлы  – Германияда, академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша оқып өз білімін жетілдіруде. 2 курс студенттері Сабден Маржан және Мамбетова Асем Путра Малайзия университетіне оқу жылының көктемгі семестрінде білім алуға академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша жолдамаға ие болды.

МАГИСТРАНТТАР ҒЫЛЫМИ ІС-САПАРДА

 

Кафедра үнемі іс-тәжірибе өту қорларын кеңейтуде. Іс-тәжірибе өту орындары:

 1.  «БанкТуранАлем» акционерлік қоғамы – банктік қызметтерді көрсету мекемесі (Шымкент қаласы);
 2.  «ПетроКазахстанОйлПродактс» – Мұнай өңдейтін өндірістік мекеме (Шымкент қаласы);
 3.  «Ferrum-Vtor» акционерлік қоғамы -  құрылыс материалдарын жасау мекемесі (Шымкент қаласы);
 4. Шымкент қаласы және Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша салық комитеті;
 5. «ПК Южполиметалл» акционерлік қоғамы – түсті металдарды және олардың қоспаларын оңдейтін өндірістік концерн. (Шымкент қаласы);
 6. «Эппл Син» ЖШС - техникалық қолдау және бағдарламалық қамтамасыз ету орталығы (Шымкент қаласы);
 7. «Казснабобразование» ЖШС - (Шымкент қаласы);
 8. «ОҚО ішкі істер департаменті» -(Шымкент қаласы);

«3DS» ЖШС-(Шымкент қаласы).

Бакалавриат  050704 - Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету және магистратура  6N0704 - Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету білім беру бағдарламалары ASIIN неміс агенттігінде аккредиттеуден өтті.