Ғылым

 1. АТЭ ЖМ Мемлекеттік бюджеттік ҒЗЖ бойынша орындалатын тақырыптар:

2018 жыл үшін М.Әуезов ОҚМУ 2016-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бюджеттік тақырып жоспарына сәйкес ғылыми-зерттеу жұмыстарында жоғары мектепте бойынша келесі ғылыми жұмыстар орындалды:

"Ақпараттық жүйелер және моделдеу" кафедрасы - шифр және атауы мемлекеттік бюджет ҒЗЖ Б-16-01-04 Әзірлеу "математикалық және компьютерлік модельдер үшін экономикалық және қолданбалы міндеттерді" жетекші Утебаев Қ. 1-бөлім. "Математикалық және компьютерлік модельдеу қолданбалы есептерді және процестер" 2-Кезең. "Математикалық модельдерін сипаттау үшін қолданбалы есептерді және процесстерді басшысы Муратов А. С. 2-бөлім. Әзірлеу "компьютерлік модельдер және ақпараттық жүйелер үшін экономикалық міндеттерді және әр түрлі процестер". 2-кезең. "Компьютерлік үлгілерді әзірлеу үшін экономикалық есептерді шешу" басшысы Ху Вен Цен. Бұл жұмыстарды шешу бойынша математикалық және компьютерлік моделі, бағдарлама, оларды іске асыру орындалды. Шифр және атауы мемлекеттік бюджет ҒЗЖ Б-16-01-07 тақырыбы: "Модельдеу және зерттеу процесінің көшірудің дисперсті жүйелер" жетекші д.ғ.к., профессор Исмаилов Б.Р. 1-бөлім. "Математикалық модельдерді әзірлеу және қолданбалы бағдарламалар пакетін оңтайландыру процесінің параметрлерін наноматериалдарды алу", жетекшісі т.ғ.д., профессор Исмаилов Б. Р. Сыни мөлшері дисперсті бөлшектер, кезінде жүргізілетін тұрақсыздануы (тұндыру) дисперсті жүйелерді анықтау бойынша жұмыстар орындалды. 2-бөлім. "Сызықтық функционалды-дифференциалдық операторлар және олардың қосымшалар модельдеу химия-технологиялық, биофизикалық және физико-техникалық процестердің спектрлік мәселелері, ", жетекшісі т. ғ. к., профессор Исмаилов Б.Р. Есептерді шешу бойынша математикалық модельдері мен қолданбалы бағдарламалар пакеті және есептеу процесін оңтайландыру каталического пиролиз наноматериалдарды алу жұмыстары орындалды.

"Ақпараттық коммуникация технологиясы" кафедрасы - шифр және атауы мемлекеттік бюджет ҒЗЖ Б-16-01-05 тақырыбы: "Әдістемелік тәсілдер пайдалану саласында ақпараттық-білім беру ортасын және жоғары оқу орнының оқыту кезінде студенттердің жоспарлау және іске асыру дербес оқу қызметі". Жетекшісі ф-м. ғ. д., Медетбеков м. М. 2-кезең. " Құру және пайдалану, компьютерлік тестілеу, диагностирующих бақылайтын және бағалайтын жүйелер " жетекші т.ғ.к., к.ф.-м.н., Джусупбекова Г.Т., Айхынбай К.Т., Шаймерденова Г.С., Алишева С.С. Білім беру туралы ақпаратты оның көзінен тұтынушыға тиісті ерекшелігі, ерекшеліктері, нысандары және ұсыну түрлері шешімі бойынша жұмыстар орындалды

"Автоматика, телекоммуникация және басқару" кафедрасы - шифр және атауы мемлекеттік бюджет ҒЗЖ Б-16-01-06 тақырыбы: "Зияткерлік автоматтандырылған жүйелердің технологиялық және оқу үдерісін әзірлеу" жетекші т.ғ.к., доцент Мусабеков А. А. 2-бөлім. " Жер телеметрия деректерін ғарыштық ұшу аппараттары әдістерін өңдеу және беру". 2-кезең. " ТП басқару жүйесін Әзірлеу және зерттеу" жетекшісі доц. к. т. н. Балабекова М. О. ТП басқару жүйесін әзірлеу бойынша жұмыстар орындалды. 3-бөлім. " Термодинамикалық күн электр станциясы үшін эксперименттік оптикалық жүйелердің гелиостатов түрлі типтерін зерттеу ".1-кезең. Зерттеу "автоматтандырылған жүйелерді бақылау гелиоустановок жаңартылатын энергия көздері", жетекшісі т. ғ. к., доцент Сарибаев А.С. Эксперименттік оптикалық гелиостат жүйелерін бақылауды әзірлеу бойынша  оқу үдерісіне енгізуде актілер алынған және жұмыстар орындалды. 2-кезең. "Фото, жел, энергиясы құрылғысын орнату, тиімді бөлу үшін электр энергиясын автоматтандыру жүйелерін зерттеу" жетекші т.ғ.к., доцент Арыстанбаев К. Т. міндеттерді автоматтандыру фотоветроэнергетика құрылғысын орнату үшін тиімді электр энергиясын бөлу бойынша жұмыстар орындалды.

"Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету" кафедрасы - шифр және атауы мемлекеттік бюджет ҒЗЖ Б-16-01-08 тақырыбы: "Жобалау және іске асыру бағдарламалық қамтамасыз ету, алгоритмдер мен қолданбалы есептерді шешуде экономика салалары бойынша" жетекшісі ф-м.ғ.к., Өтенов Ә.М., экономика бағдарламаларын әзірлеу үшін алгоритмдер мен қолданбалы есептерді шешу бойынша жұмыстар орындалды.

"Энергетика және дәстүрлі емес энергетикалық жүйелер" кафедрасы - шифр және атауы мемлекеттік бюджет ҒЗЖ Б-16-04-01 тақырыбы: "Әзірлеу және зерттеу электр және электромеханикалық жүйелер"жаңартылатын энергия көздерін. 1-кезең бойынша "энергия түрлендіргіштердің электр энергиясын жаңартылатын энергия көздерін әзірлеу және зерттеу" жұмыс аяқталып және есеп жасалған. Кезең бойынша 2 "Әзірлеу және зерттеу түрлендіргіш механикалық энергиясын электр энергиясына жел қондырғыларын" жұмыс басталды, жыл соңында есеп жасалады,. ҒЗЖ №Б-16-04-02 тақырыбы: "Зерттеу ағымы сұйықтық элементтеріндегі тепломассо-айырбастау аппараттары". Осы мемлекеттік бюджеттік жұмыстың зерттелуі екі кезеңнен тұрады. 1-кезең. техникалық әдебиет бойынша құрылымы ағымы сұйықтық арналарда әр түрлі формалары ғылыми шолу. Талдау математикалық сипаттамаларын бөлу жылдамдығы сұйықтықтың поперечному қимасы арнаның жұмысы аяқталды, жасалған есеп. 2-кезең. Әзірлеу гипотетической дене моделіне көшудің басталуы ламинарлық ағын режимін ағымының сұйықтықтың турбулентті және оның математикалық сипаттамасы,. соңында есеп жасалады.

"Техникалық мамандықтар үшін шетел тілдер" кафедрасы - шифр және атауы мемлекеттік бюджет ҒЗЖ Б-11-11-14 тақырыбы: 1.1. Ағылшынша-орысша оқу сөздігі: "Автомобиль және машина жасау" мамандығына 3 тілде, т. е. ағылшын, қазақ және орыс тілінде сөздік орындалады. Жұмыс кафедраның оқытушылары арасында бөлінді. Екінші кезеңдегң сөздік: Түпкілікті іріктеу деректер базасын салалық сөздігін анықтау модельдерін туынды с интернационалдық компоненттері латын шығу тегі; латында шыққан семантикалық мазмұны терминдер мен элементтерді анықтау

 

 1.  Министрліктер мен даму институттарымен қаржыландырылатын Фундаменталды, қолданбалы және тәуекелді зерттеулер

Жоғары мектеп кафедраларында гранттық қаржыландырылатын ҚР БҒМ ғылыми - зерттеу жұмыстары төмендегі тақырыптар бойынша ағымдағы 2018 жылы 2 жоба жүргізілуде:

1

Сембиев О.З., д.т.н., профессор

Кафедра «ЕТжБҚ»

Ыдырау меншікті функциялары дифференциалдық инволюция операторлары

2

Исмаилов С.У., к.т.н., доцент

кафедра «АТБ»

Әскери және жалпы мақсаттағы атмосфералық спутник түрінде пилотсыз ұшу аппараты

 1.  Халықаралық гранттар бойынша ҒЗЖ орындалатын тақырыптар

Халықаралық тіл жобасы ЮХАН, негізгі орындаушысы "Техникалық мамандықтар үшін шетел тілдер" кафедрасы аға оқытушысы Избасова Р.

 1. Шаруашылық келісім шарттары бойынша ҒЗЖ орындалатын тақырып

Жоғары мектеп кафедраларында қаржыландырылатын ҚР БҒМ ғылыми - зерттеу жұмыстары жүргізілуде, олар:

2018 жылы жоғары мектеп кафедраларында қаржыландырылатын ҚР БҒМ ғылыми - зерттеу жұмыстары жүргізілуде:

т.ғ.д., профессор Сембиев О.З. басшылығымен "Ыдырау меншікті функциялары дифференциалдық инволюция операторлар " атты жоба 24 млн. теңге сомасына жүргізілуде.

т.ғ.к., доцент Исмаилов С. У басшылығымен. " Әскери және жалпы мақсаттағы атмосфералық спутник түрінде пилотсыз ұшу аппараты ", атты жоба 45 млн. теңге. сомасына жүргізілуде

 1. Нақты ғылыми-зерттеу жұмысын қаржыландыру

2018 жыл нақты ғылыми-зерттеу жұмыстарын қаржыландыру 23 млн.тенге.

 1. Орындалатын ғылыми бағдарламалар мен жобалар, оның ішінде ғылыми бағдарламалар мен жобалар, олар бойынша бас университет болып табылады.

Барлық жоба ОҚМУ тарапынан берілген.

 1. Гранттар конкурстарына қатысу, әр түрлі бағдарламалар және жобаларға талдау жұмысы бойынша.

Технологияларды коммерциялау АҒҚТ және КҒҚТ, "Ғылым Қоры" АҚ бойынша жоспарланған 18 жоба қаралды және талқыланды:

- АТБ кафедрасы 7 жоба: - жоба жетекшісі ктн. доцент Исмаилов С.У «Разработка мобильной установки для получения воды, тепла и электроэнергии за счет солнечной энергии»,. «Интегрирование технологий систем концентрирования солнечного излучения в производственные участки предприятий по подготовке пара и тепла» жоба жетекшісі к.т.н. доцент, Мусабеков А.А. «Исследование процесса дожигания токсичных веществ в котельных установках тепловых энергетических центров и разработка метода организации сжигания топлива, обеспечивающего снижение концентрации вредных веществ в дымовых газах» жоба жетекшісі ктн. доцент, Арыстанбаев К.Е. «Оптимальные методы ускоренной обработки широкополосных сигналов в бортовых системах космических летательных аппаратов» рук.темы дтн. проф-р Есмагамбетов БС, Производство лечебно-оздоровительной минеральной воды из новых источников "Көктөбе " жоба жетекшісі к.т.н. доцент, Сарибаев А.С. «Создание автоматизированной системы управления технологическим процессом электрохимической защиты от коррозии подземных стальных трубопроводов и сооружений (АСУ ТП ЭХЗ) нефтегазового комплекса Республики Казахстан для повышения их надежности, долговечности, энергоресурсо эффективности и экологической безопасности» жоба жетекшісі к.т.н., Каюмов К.Г.

- АЖМ кафедрасы 6 жоба: - жоба жетекшісі д.т.н., профессор Ху Вен Цен «Разработка методики, алгоритмов и программ оптимального управления технологическими процессами в условиях чрезвычайных ситуаций». «Моделирование процессов агрегации в дисперсных средах с учетом зависимости агрегационной активности кластеров от возраста» жоба жетекшісі д.т.н., профессор Муратов А.С. «Математическое моделирование кинетики процесса каталитического пиролиза для получения наноматериалов» жоба жетекшісі дфмн Исмаилов Б.Р. «Создание математической модели и расчет распространения газовых выбросов в городских условиях» жоба жетекшісі дфмн Исмаилов Б.Р. «Спектральные проблемы  дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументами и сингулярными возмущениями» жоба жетекшісі Копжасарова А.А. «Нелокальные краевые задачи со смещением для волнового уравнения» жоба жетекшісі кфмн Иманбаева Айгуль Баратовна.

- Информатика кафедрасы 1 жоба: - жоба жетекшісі кфмн. Медетбеков М.М «Создание учебных материалов ИКТ на трех языках по предмету «Математика» для среднего образования используя технологию обучения «перевернутый класс»

- ШТТМ кафедрасы 2 жоба: - жоба жетекшісі кфн. Макулбек А.Б «Competence of students majoring in engineering specialities in the period of process in FLT». «Preparing  students to IELTS program» жоба жетекшісі преп. Мамикова С.К

- ЕТжБҚ кафедрасы 2 жоба: – жоба жетекшісі проф. Сембиев О.З. «Создание ивнедрения геоинформационной системы по использованию земельных угодий для мониторинга средств механизма субсидирования» «Разработка алгоритмов и программ моделирования и управления производством полимеров с учетом качественных показателей» жоба жетекшісі Оспанова А.О. «Кинетические модели агрегации дисперсных систем с учетом множественной агрегации и зависимости агрегационной активности от возрастов кластеров» жоба жетекшісі доцент Мусабекова Л.М,

- ЭНЭС кафедрасы 3 жоба: - жоба жетекшісі к.т.н. Бердалиева А.А. «Исследование канала управляемого разряда объемных атмосферных зарядов». «Исследование ВЭУ с принудительной генерацией восходящих воздушных потоков» жоба жетекшісі к.т.н. Ильясов Р.М. «Исследование генератора электрической энергии на базе мгд установки замкнутого типа» руководитель жоба жетекшісі Овчинников В.А.

2018 оқу жылына арналған ғылыми-әдістемелік семинарлардың жоспарланған баяндамалары келесі тақырыптар бойынша талқыланды:

- АТБ кафедрасы: доклад т.ғ.к, доцент Арыстанбаев К.Е. 26 қаңтар 2018ж Разработка алгоритмов адаптивного управления ФВЭУ. Разработка иммитационной модели функционирования пробо отборного устройства. доклад т.ғ.к, доцент, Апсеметов А.Т. 23 ақпан 2018ж. Модернизированный хроматограф с авторскими правами его использования. доклад т.ғ.к, доцент Теңізбаев Е.Ж. 30 наурыз 2018ж. Автоматизированная система обучения (тренажера) оператора котельной. доклад т.ғ.к, доцент Каланов С.M. 27 сәуір 2018ж.

- ЭНЭС кафедрасы 18 тақырып талқыланды негізгі доклад т.ғ.к, доцент Ильясов Р.М. 4.01.2018, магистрант Сматулла М. ж.б.

-  ИКТ кафедрасы негізгі талқыланған тақырып доклад 23.01.2018ж К.Т. Айхынбай «Қазіргі кезде ақпараттық коммуникациялық технологияларды басқару қажеттілігі», доклад 5.05.2018ж С.С.Алишева «Технологиялық процестерді басқару мен бақылауда ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдалану», доклад 15.05.2018 г. Н.Ж.Рахымбек «Smart technology in ICT» 

 1. Маңызды ғылыми және шығармашылық нәтижелер.

АТУ кафедрадасында ғылыми-зерттеу қаржыландыратын жоба бойынша ҚР БҒМ гранты " Атмосфералық спутник түрінде пилотсыз ұшу аппаратының әскери және жалпы мақсаттағы", жетекшісі т. ғ. к., Исмаилов С. У. атты жоба грант сомасы 45 млн. теңге жүргізілуде.

«Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» кафедрадасында т. ғ. д., профессор Сембиев О. З. басшылығымен " Ыдырау меншікті функциялары дифференциалдық операторлар инволюцией", атты жоба жалпы сомасы 24 млн. теңге жүргізілуде

 1. Зерттеу нәтижелерін, конференцияларға қатысу, жарияланымдар

2018 жылы ОПҚ жоғары мектепте1 монография, 4 оқу құралы шығарды, 276-мақала, оның ішінде:, импакт-факторы (Thomson Reuters, Scopus) - 18 мақала, импакт-фактор РИНЦ - 20- мақала, журналдарда, мақұлданған саласындағы бақылау Комитеті (ВАК) - 20- мақала және басқа да журнал - 2 мақала, еңбектер жинағында конференциялар, алыс және жақын шет - 13 мақала, жинақта халықаралық конференция ҚР - 132- мақала. Басқа журналдарда және конференцияларда - 10 мақала, соның ішінде ОҚМУ студенттік конференция жинақта - 70- мақала.

Кафедра

Журнал импакт-фактор Thomson Reuters, Scopus

Журнал импакт-фактор РИНЦ

Респ.

ВАК

Басқа журналдар

Шет елде өткен конф.

ҚР халықаралық конф.

Республ.конф.

Студ конф

ОҚМУ

Всего

1

ИСМ

2

3

2

 

5

45

-

15

71

2

ИКТ

2

12

7

1

8

22

-

18

70

3

ЭиНЭС

5

-

 

 

 

8

5

7

25

4

ВТиПО

1

 

8

 

 

23

4

11

47

5

АТУ

-

1

-

1

1

18

 

11

32

6

Ин.яз.

-

4

2

 

 

16

1

8

31

 

ИТОГО:

10

20

19

2

13

132

10

70

276

 1. Зияткерлік меншікті қорғау

2018 жылда «Компьютерлік желілер» тақырыбына ЕТБҚ доценті Н.Н Даушеева авторлық куәлік зияткерлік меншік алуға тапсырыс берілді

 1. Оқу процесіне және өндірңске енгідірілген ҒЗЖ нәтижелері (актімен расталған)

Кафедра

Ендіру актілері

Оқу процесі

Ендіру актілері

Өндіріс

Барлығы

1

АЖМ

58

10

30

2

АКТ

-

10

10

3

ЕТБҚ

23

8

31

4

ЭДЭС

-

10

10

5

АТБ

-

8

8

6

ШТТМ

-

-

-

 

Жалпы:

81

46

127

ҒЗЖ нәтижелері бойынша 81 акт оқу үрдісіне және 46 акт өндіріске енгізілді.

АЖМ кафедрасында оқу жылында жалпы 58 енгізу актілері келесі ОПҚ мен ЖШС алынды: Ботаева С.Б., Куракбаева С.Д., Калбаева А.Т., Маханова З.А., Исмаилов Х.Б., Ельбергенова Г.Ж. ЖШС «IT Invest», ЖШС «Next Technology», ЖШС «IT Invest», ЖШС «Service & Co», ЖШС «Double Diamond» осы к. Кафедрада оқу жылында, оқу процесіне ҒЗЖ нәтижелері магистрлік диссертациялар енгізілген оқу процесінде дәрістерде және тәжірибелік сабақтарда жалпы 17 енгізу актілері алынды

ЕТжБҚ кафедрасы оқу жылында жалпы 8 енгізу актілері ОПҚ С.Т.Ахметова, Л.Е.Шаймерденова, Б.Т.Тажибаева, Н.Ж.Дүйсенов, Г.А.Бесбаев мен ЖШС «Шамшырақ», ЖШС «Жібек Жолы Құрылыс», ЖШС «Мега ЮГ», ЖШС «Лифтқұрылыс» алынды

ЭжДЭЖ кафедрасы оқу жылында жалпы 10 енгізу актілерін келесі ОПҚ Ильясов Р.М, Апсеметова А.Т, Чимкентбаева Р.М, Кульмаханова И.К. Муратова К.А. Шинибекова Р.А. алынды

АТБ кафедрасы оқу жылында жалпы 8 енгізу актілерін келесі ОПҚ Арыстанбаев К,Е, Мусабековым А.А, Утебаевым Е.М, Теңізбаев Е.Ж, Есмагамбетов Б.С, Есенов Е.К, Исмаилов С.У, ЖШС «KAZKEDENTRANS» мен алынды