Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру ережелері

30.01.2019 ж. сағат 20:00-де №3 жатақхана студенттермен кездесу өтті. Студенттер түрлі мамандықтар бойынша 1-4 курс жиналды. Кездесуді «Энергетика және Дәстүрлі емес энергетикалық жүйелер» кафедрасының оқытушысы Корольков А.В.  өткізді.

Білім берудің кредиттік жүйесі, рейтингтің қалай есептелетіндігі және оқу жетістіктерін бағалаудың әріптік жүйенің негізі айтылды. GPA - таңдалған бағдарламадағы студенттің жетістік деңгейінің орташа өлшенген бағасы (кредит жұмысының сомасын пәннің қорытынды бақылауының баллдар санының цифрлық эквивалентіне ағымдағы оқу кезеңіндегі кредиттердің жалпы санына қатынасы).

Кредиттік оқыту жүйесі жағдайында білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау жүйесі он баллдық жүйе негізінде жүзеге асырылады: А-дан D-ге дейін төмендейді (A, A-, B +, B, B-, C +, C, C-, D +, D ), «Қанағаттанарлықсыз» - F.

Университет аралық аттестация кезеңінде пәннің дамуын түпкілікті бағалау жүйесін (пайыздық, әріптік және цифрлық эквивалент) пайдаланады. Бұл бағалау ағымдағы және аралық бақылау нәтижелеріне сәйкес 60% -ды құрайды (екі семестр аралық бақылау) және 40% тәуелсіз бақылау нәтижесі (сессияда емтихан).