ОҚМУ қабырғасындағы «Электрэнергетика» мамандығы

«Энергетика және дәстүрлі емес энергетикалық жүйелер» кафедрасының оқытушылары Сахметова Г.Е., Овчинников В.А., Төкенов Н.П бастамасымен, 2019 жылдың 30 қаңтарында, «Университет» газетіне «ОҚМУ қабырғасында- Электроэнергетика мамандығы» атты тақырыпта мақала жарияланды. Мақалада жаңа формациядағы, энергетика және басқа да өзекті салаларда қажетті мамандықтардың бірі-«Электроэнергетика» мамамандығын таңдаудың маңыздылығы атап көрсетілді. «Электроэнергетика» мамандығы бойынша бакалаврларды М.О.Әуезов атындығы ОҚМУ қабырғасындағы  «Энергетика және дәстүрлі емес энергетикалық жүйелер» кафедрасы даярлайды. Кафедра өз кезегінде тұрақты түрде оқу үрдісін жетілдіріп, заманауи қолданбалы құралдар мен бағдарламаларды қолдану арқылы жоғары әлеуетке ие мамандарды шығаруға бағытталған.