PhD докторлық диссертациясын сәтті қорғауымен!!!

«Математикалық тәсілдер  және  модельдеу» кафедрасының  және «Ақпараттық технологиялар және энергетика» жоғары мектебі  ұжымы

 

КӨПЖАСАРОВА АСЫЛЗАТ ӘУЕЗҚЫЗЫН

 

PhD докторлық диссертациясын сәтті қорғауымен   

 

Қ  Ұ  Т  Т  Ы  Қ  Т  А  Й  М  Ы  З !

 

Ғылыми жетекшілері: ф.-м.ғ.д., профессор Сәрсенбі Ә.М.,

                                  ф.-м.ғ.д., профессор Лукашов А.Л.

 

Шығармашылық  табыс, қажымас  қайрат, барлық  жақсылықтарды тілейміз!