Ғылым

«Ақпараттық технологиялар және энергетика»

жоғары мектебінің ғылыми потенциалы

 

Кафедра

Барлығы

 

Ғылым докторлары және профессорлар

Ғылым кандидаттары және доценттер

PhD

Магистрлер

Дәрежелі-

лік,

%

саны

%

саны

%

саны

%

саны

%

1

Ақпараттық жүйелер және модельдеу

27

4

14,8

10

37

2

7,4

11

40,7

59,3

2

Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету

22

4

18,2

5

22,7

-

-

13

59

41

3

Автоматтандыру, телекоммуникация және басқару

30

2

6,7

9

30

-

-

19

63,3

36,7

4

Энергетика және дәстүрлі емес энергетикалық жүйелер

26

3

11,5

6

23,1

2

7,7

15

57,7

42,3

5

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

23

-

-

4

17,4

-

-

19

82,6

17,4

6

Техникалық мамандықтар үшін шетел тілдері

17

-

-

1

5,9

-

-

16

94,1

5,9

 

Итого

145

13

8,96

35

24,1

4

2,7

93

64,1

35,9

 

 

 

 

 1. Мемлекеттік-бюджеттік тақырыптар бойынша орындалатын ғылыми-зерттеу жұмыстары

«Ақпараттық технологиялар және энергетика» жоғары мектебінде М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің 2016-2020 жылдарға арналған ғылыми-зерттеу жұмыстарының жоспарына сәйкес келесі мемлекеттік-бюджеттік тақырыптар бойынша жұмыстар жүргізілді:

 

ҒЗЖ шифрі және атауы

Кафедра

Іске асыру жылдары

Жетекші

1

Б-16-01-04 - Экономикалық және қолданбалы мәселелер үшін математикалық және компьютерлік модельдер құру

Ақпараттық жүйелер және модельдеу

2016-2020жж.

Өтебаев Қ.Ә.

2

Б-16-01-07 – Дисперсті жүйелерде тасымалдау процесін зерттеу және модельдеу

Ақпараттық жүйелер және модельдеу

2016-2020жж.

Аманбаев Т.Р.

3

Б-16-01-05 - Студенттерге дербес білім беру қызметін жоспарлау мен жүзеге асыруды үйрету кезінде университеттің ақпараттық-білім беру ортасын пайдалану саласындағы әдістемелік тәсілдер

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

2016-2020жж.

Медетбеков М.М.

4

Б-16-04-01 - Жаңартылатын энергия көздерінің электрлік және электромеханикалық жүйелерін әзірлеу және зерттеу

»

Электроэнергетика және дәстүрлі емес энергетикалық жүйелер

2016-2020жж.

Ильясов Р.М.

5

Б-16-04-02 - Жылу және масса алмасу аппараттарының элементтеріндегі сұйықтық ағынын зерттеу

Электроэнергетика и нетрадиционные энергетические системы

2016-2020жж.

Ильясов Р.М.

6

Б-16-01-08 - Бағдарламалық жасақтама және қолдану салаларын қолданбалы мәселелерді шешу алгоритмдерін енгізу

Есептеу техникасы жәе бағдарламамен қамтамасыз ету

2016-2020гг.

Ахметова С.Т.

7

Б-16-01-06 - Технологиялық және білім беру процестеріне арналған интеллектуалды автоматтандырылған жүйелерді құру

Автоматтандыру, телекоммуникация және басқару

2016-2020жж.

Мусабеков А.А.

8

Б-11-11-14 – «Автомобиль және машина жасау мамандықтары» ағылшын-орыс білім беру сөздігі

Техникалық мамандықтар үшін шетел тілдері

2016-2020жж.

Мақұлбек А.Б.

 

2. Министрліктер мен даму институттары қаржыландыратын іргелі, қолданбалы және тәуекелдік зерттеулердің тақырыптары.

2018-2020 жылдар аралығында ҚР БжМ тарапынан 2018-2020 жылдарға арналған қаржыландырылатын 2 тақырып бойынша жалпы сомасы 45 млн. теңгені құрайтын жұмыс оырндалды.

 

Жетекші, ғылыми дәрежесі және атағы

Кафедра

Тақырыбы

Іске асыру жылдары

1

Сембиев О.З., т.ғ.д., профессор

ЕТжБҚ кафедрасы

Асинхронды желіге қызмет көрсету сапасының статистикалық параметрлерін есептеу әдісін әзірлеу

.

2018-2020 жж.

2

Исмаилов С.У., т.ғ.к., доцент

 

АТБ кафедрасы

Әскери және жалпы пилотсыз әуе кемесі түріндегі атмосфералық жер серігі

.

2018-2019жж.

 

 1. Халықаралық гранттар бойынша орындалатын ғылыми-зерттеу жұмыстары.

«Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету» кафедрасының доценті Даушеева Н.Н. ERASMUS бағдарламасының шеңберінде жоба орындады.

 1. Шаруашылық келісім бойынша орындалатын ғылыми-зерттеу жұмыстарының тақырыптары
 1. Тараз металлургиялық зауытының шикізаты және өнімдерін физика-химиялық зерттеу. Жетекшісі: ф.-м.ғ.к., доцент Бесбаев Г.А. Іске асыру жылдары: 2020ж.

 

 1. Грант алу, әр түрлі бағдарламалар мен жобалар конкурстарына қатысу бойынша жұмыстарды талдау

 

Жобаның атауы

Конкурстың атауы

Іске асыру жылдары

Кафедра

1

Моделирование и оптимизация процесса термокаталитического пиролиза для получения наноматериалов из природного газа Казахстана

 

2020-2022 жылдар жас ғалымдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобаларға гранттық қаржыландыру конкурсы

2020-2022жж..

Ақпараттық жүйелер және модельдеу

2

Моделирование и оптимизация процесса каталитического пиролиза метана с учетом концентраций промежуточных радикалов для получения наночастиц

2018-2020 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобаларға гранттық қаржыландыру конкурсы

2018-2020жж.

Ақпараттық жүйелер және модельдеу

3

Математическое и компьютерное моделирование кластерной агрегации и сворминга в разреженных и плотных открытых дисперсных системах

2020-2022 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобаларды гранттық қаржыландыруға арналған конкурс, іске асыру мерзімі 27 ай

2020-2022жж.

Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету

4

Анализ и прогнозирование загрязнения водной среды при авариях гидротехнических сооружений на основе результатов обследования водных объектов и компьютерного моделирования

2021-2023 жылдар жас ғалымдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобаларға гранттық қаржыландыру конкурсы

2021-2023жж.

Ақпараттық жүйелер және модельдеу

5

Применение современных информационно-коммуникационных технологий в научно-исследовательской деятельности и образовании

2021-2023 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобаларға гранттық қаржыландыру конкурсы

2021-2023жж.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

6

Разработка солнечной технологии для выработки пара и тепла

2021-2023 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобаларға гранттық қаржыландыру конкурсы

2021-2023жж.

Автоматтандыру, телекоммуникация және басқару

 

 1. Аймақтық бағдарлама және жобаларға қатысу

 

Жобаның атауы

Конкурстың атауы

Іске асыру жылдары

Кафедра, жетекшісі

1

Түркістан қаласын түркі әлемінің мәдени және рухани орталығы ретінде дамытудың бас жоспарының тұжырымдамасы шеңберінде Smart Grid тұжырымдамасын іске асыру

Түркістан облысын дамыту шеңберіндегі конкурс

2020-2021жж.

«Электроэнергетика және дәстүрлі емес энергетикалық жүйелер» кафедрасы, Бердалиева Г.А.

2

Түркістан және Қызылорда облыстарында электр және жылу энергиясын өндіру үшін газ турбиналық технологияларды қолдану

Түркістан облысын дамыту шеңберіндегі конкурс

2020-2021жж.

«Электроэнергетика және дәстүрлі емес энергетикалық жүйелер» кафедрасы, Бердалиева Г.А.

3

Электрмен жабдықтау, жылумен жабдықтау, энергия үнемдеуді ескере отырып, электрмен жабдықтау желілерін дамытуды оңтайландыру. Жаңартылатын энергия көздері (күн және жел электр станциялары). Шымкенттің және Түркістан облысының перспективті әлеуметтік-экономикалық дамуы тұрғысынан

Түркістан облысын дамыту шеңберіндегі конкурс

2020-2021жж.

«Электроэнергетика және дәстүрлі емес энергетикалық жүйелер» кафедрасы, Бердалиева Г.А.

 

 1. Маңызды ғылыми және шығармашылық нәтижелер
 • «Есепттеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету кафедрасында «Инволюциясы бар дифференциалдық операторлардың өзіндік функцияларындағы кеңею» тақырыбы бойынша қаржыландырылатын ғылыми жоба жүргізіліп жатыр, 24 млн. Жетекшісі: т.ғ.д., профессор Сембиев О.З.;
 • 2020 жылы Автоматика, телекоммуникация және басқару кафедрасы негізінде «Автоматтандыру, басқару және сандық деректерді өңдеу жүйелері» мамандығы бойынша докторантура ашылды.
 • қаржыландырылатын жобалар байқауына 5 өтінім берілді
 • 1 шаруашылық келісіміндегі жоба орындалуда;
 • Профессор-оқытушылар құрамы тарапынан ғылыми журналдарда 350 мақала, конференция жинағында, оның 20-сы рецензияланған басылымдарда жарияланды;
 • авторлық құқық объектілеріне патенттер мен сертификаттар алуға 4 өтінім берілді
 • - «Университеттің үздік оқытушысы -2020» Республикалық конкурсына 3 оқытушы ұсынылды (Бесбаев Г.А., Умарова Ж.Р., Сембиев О.З.);
 • 20 дан астам студенттер түрлі олимпиада және конкурстарға қатысты:

 

Студенттің аты-жөні, жетекшісі, алған орыны

Іс-шараның атауы, өткізілген жері

Уақыты

Кафедра

1

Горбачев Г.,

3-орын, жетекшісі: Ильясов Р.М.

 

ТМД елдерінің жоғары оқу орындарының студенттері арасындағы энергетикалық проблемалардың халықаралық конкурсы, «CASE-IN», Мәскеу, РФ, 2019 ж.

10.09.2019

ЭДЭЖ

2

Абдуллаев А.,

3-орын, жетекшісі: Ильясов Р.М.

 

ТМД елдерінің жоғары оқу орындарының студенттері арасындағы энергетикалық проблемалардың халықаралық конкурсы, «CASE-IN», Мәскеу, РФ, 2019 ж.

10.09.2019

ЭДЭЖ

3

Мельдебеков М., 3-орын, жетекшісі: Ильясов Р.М.

 

ТМД елдерінің жоғары оқу орындарының студенттері арасындағы энергетикалық проблемалардың халықаралық конкурсы, «CASE-IN», Мәскеу, РФ, 2019 ж.

10.09.2019

ЭДЭЖ

4

Воронин А.,

3-орын, жетекшісі: Ильясов Р.М.

 

ТМД елдерінің жоғары оқу орындарының студенттері арасындағы энергетикалық проблемалардың халықаралық конкурсы, «CASE-IN», Мәскеу, РФ, 2019 ж.

10.09.2019

ЭДЭЖ

5

Турсынбаев Б., 2-орын, Жетекшісі: Ильясова К.У.

«Самұрық Энерго» АҚ өткізген болашақ энергетиктер арасындағы республикалық олимпиада, 2019 ж.

10.11.2019

ЭДЭЖ

6

Юсупов И., Жетекшісі: Ильясова К.У.

«Самұрық Энерго» АҚ өткізген болашақ энергетиктер арасындағы республикалық олимпиада, 2019 ж.

10.11.2019

ЭДЭЖ

7

Әбдіришит А., Жетекшісі: Ильясова К.У.

«Самұрық Энерго» АҚ өткізген болашақ энергетиктер арасындағы республикалық олимпиада, 2019 ж.

10.11.2019

ЭДЭЖ

8

Әбдрашит Қ., Жетекшісі: Ильясова К.У.

«Самұрық Энерго» АҚ өткізген болашақ энергетиктер арасындағы республикалық олимпиада, 2019 ж.

10.11.2019

ЭДЭЖ

9

Толен Б.,

1-орын, жетекшісі:

Бесбаев Г.А.

XXVI Халықаралық ғылыми-зерттеу конкурсы, «Үздік ғылыми жұмыс 2020», Пенза, РФ

15.06.2020

ЕТжБҚ

10

Анарханулы Е., 

Жас синергия» IТ-жобалар конкурсы, Шымкент қ., 2020

10.01.2020

АЖМ

11

Байболов Ш.

Жас синергия» IТ-жобалар конкурсы, Шымкент қ., 2020

10.01.2020

АЖМ

12

Кендирбаев М.

Жас синергия» IТ-жобалар конкурсы, Шымкент қ., 2020

10.01.2020

ЕТжБҚ

13

Мухамеджанов Б.

Жас синергия» IТ-жобалар конкурсы, Шымкент қ., 2020

10.01.2020

АЖМ

14

Команда IT-Star

IT-жобалар бойынша “Yassawi SmartTech” хакатон-конкурсы, Түркістан қ.

28.02.2020

ЕТжБҚ

15

Команда IT-Life

IT-жобалар бойынша “Yassawi SmartTech” хакатон-конкурсы, Түркістан қ.

28.02.2020

АЖМ

16

Команда IT-сom

IT-жобалар бойынша “Yassawi SmartTech” хакатон-конкурсы, Түркістан қ.

28.02.2020

АЖМ

 

 1. Патент, куәліктер

 

Өнертабыстың атауы

Өнертабыстың түрі

Авторы

Берілген күні

Кафедра

1

Термостойкая полимерная композиция

Патент РК на изобретение, 2019

Калдыбаева Б.М.

24.10.2019

ЭДЭЖ

2

Гибридная электростанция

Патент РК на изобретение, 2019

Турымбетова Г.Д.

03.05.2019

ЭДЭЖ

3

Прогнозирование температуры воздуха на город Кокшетау (Казахстан) на основе перераспределения гравитационных сил в Солнечной системе

Свидетельство на программу для ЭВМ, 2020

Бесбаев Г.А.

02.06.2020

ЕТжБҚ

4

Вихревой пылеуловитель

Патент РК на изобретение, 2020

Исмаилов Б.Р. және басқалар

29.05.2020

АЖМ

5

Сушилка для дисперсных материалов

Патент РК на изобретение, 2020

Исмаилов Б.Р. және басқалар

29.05.2020

АЖМ

6

Мокрый вихревой пылеуловитель

Патент РК на изобретение, 2020

Исмаилов Б.Р. және басқалар

29.05.2020

АЖМ

7

Центробежная форсунка

Патент РК на полезную модель, 2020

Исмаилов Б.Р. және басқалар

20.09.2020

АЖМ

8

Деректер қоры және басқару жүйелері

Свидетельство на объект авторского права, 2020

Исмаилов Б.Р. және басқалар

24.01.2020

АЖМ

9

Деректер қорын бейнелеу және модельдері

 

Свидетельство на объект авторского права, 2020

Куракбаева С.Д. және басқалар

24.01.2020

АЖМ

10

Деректердің реляциялық моделі жəне реляциялық алгебра

Свидетельство на объект авторского права, 2020

Калбаева А.Т. және басқалар

24.01.2020

АЖМ

11

Деректер қоры теориясының даму тенденциялары

Свидетельство на объект авторского права, 2020

Исмаилов Х.Б. және басқалар

24.01.2020

АЖМ

12

SQL тілі жəне қалыптандыру теориясының негіздері

Свидетельство на объект авторского права, 2020

Исмаилов Б.Р. және басқалар

24.01.2020

АЖМ

13

Тестовые задания по дисциплине Information and communication technologies

Свидетельство на объект авторского права, 2020

Джусипбекова Г.Т.

26.04.2019

АКТ

14

Компьютерная модель процесса агрегации

Свидетельство на объект авторского права, 2020

Мусабекова Л.М.

30.06.2020

ЕТжБҚ

15

HTML Tutorial

Свидетельство на объект авторского права, 2020

Мусабекова Л.М.

22.06.2020

ЕТжБҚ

16

Programming languages

Свидетельство на объект авторского права, 2020

Мусабекова Л.М.

20.05.2020

ЕТжБҚ