Оқу үдерісі


МОДУЛЬДІК БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ


Элективті пәндер каталогы

"АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР және  ЭНЕРГЕТИКА"  жоғары мектебінің 2019-2020 оқу жылына арналған академиялық күнтізбесі

"АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР және ЭНЕРГЕТИКА" жоғары мектебінің 2019-2020 оқу жылына арналған академиялық күнтізбесі

АКАДЕМИЯЛЫҚ ҰТҚЫРЛЫҚ

Кредиттік жүйе бойынша оқу процесін ұйымдастыру

  1. «Ақпараттық технологиялар және энергетика» жоғары мектебінде кредиттік оқу жүйесінде келесі мамандықтар бойынша бакалаврлар дайыналады:

5В070200 - Автоматтандыру және басқару

5В070300 - Ақпараттық жүйелер

5В070400 - Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету

5В070500 - Математикалық және компьютерлік моделдеу

5В071700 - Жылуэнергетикасы

5В071800 - Электрэнергетикасы

5В071900 - Радиотехника,электроника және телекоммуникациялар

  1. Бір кредит мөлшері деп 50 минут (семинар) және 2 сағат (100 сағат) студенттің өз бетінше орындайтын жұмыс уақыты қабылданған.
  2. Бір оқу семестрінде 15 оқу аптасы бар.
  3. Оқу жылында 38 апта бар, оның ішінде теориялық оқуға 30, 6 апта сессияға, ал 2 апта студенттердің демалысына бөлінген.
  4. Академиялық оқу жылын жазғы демалыс есебінен тағы да 10 аптаға ұзартуға болады.
  5. Жазғы семестр студенттің академиялық қарызы болса, оны жою үшін студенттің өз қалауымен ұйымдастырылады.
  6. Қорытынды есеп беру – емтихан болып табылады.
  7. Талапқа сай кредит санын жинаған студент курстан курсқа көшіріледі.

  

Кучерова А.Н.

Магистр, оқытушы

5В070200 - "Автоматтандыру және басқару" мамандығының эдвайзері

 

 

 

Асылбекова А.К.
Магистр, оқытушы

5В070300 - "Ақпараттық жүйелер",

5В070500 - "Математикалық және компьютерлік моделдеу" мамандықтарының эдвайзері

 

 

 

Мелдебекова С. К.

Магистр, оқытушы

5В070400 - "Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету" мамандығының эдвайзері

 

Корольков А. В.

Оқытушы

5В071700 - Жылуэнергетикасы, 5В071800 - Электрэнергетикасы мамандықтарының эдвайзері

 

 

Култас А. К.

Магистр, оқытушы

5В071900 - Радиотехника,электроника және телекоммуникациялар мамандығының эдвайзері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ақпараттық коммуникациялық технологиялар» кафедрасы «Ақпараттық коммуникациялық технология» пәнін ағылшын тілінде оқытылатындықтан университеттің барлық мамандықтарындағы білім алушыларға онлайн режимінде білім алу үшін типтік бағдарламаға сәйкес презентация ұсынады

https://cloud.mail.ru/public/gRfT/9CD1KK1Fr